Nội dung mới nhất bởi thuyhanh

 1. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 17-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 17-08-2018. EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1350. Điểm xoay: 1,1350 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1350 với mục tiêu 1,1400 & 1,1430. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1350, có thể tới 1,1330 & 1,1300. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số...
 2. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 15-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 15-08-2018 EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1380 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1380 với mục tiêu 1,1290 & 1,1250. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1380, có thể tới 1,1430 & 1,1480. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không...
 3. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 14-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 14-08-2018 EUR/USD trong ngày: sự củng cố. Điểm xoay: 1,1430 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1430 với mục tiêu 1,1385 & 1,1365. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1430, có thể tới 1,1480 & 1,1515. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1430 khả năng...
 4. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 12-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 12-08-2018 EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1440 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1440 với mục tiêu 1,1340 & 1,1300. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1440, có thể tới 1,1485 & 1,1515. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không...
 5. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 10-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 10-08-2018 EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,1535 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1535 với mục tiêu 1,1430 & 1,1400. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1535, có thể tới 1,1550 & 1,1575. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi...
 6. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 09-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 09-08-2018 EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1590 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1590 với mục tiêu 1,1630 & 1,1655. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1590, có thể tới 1,1570 & 1,1550. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số...
 7. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 08-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 08-08-2018 EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1580 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1580 với mục tiêu 1,1630 & 1,1655. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1580, có thể tới 1,1550 & 1,1530. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số...
 8. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 07-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 07-08-2018 EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1570 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1570 với mục tiêu 1,1545 & 1,1530. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1570, có thể tới 1,1590 & 1,1610. Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,1570 giới hạn khả năng...
 9. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 05-08-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 05-08-2018 EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1580 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1558 với mục tiêu 1,1540 & 1,1510. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1580, có thể tới 1,1600 & 1,1630. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi. GBP/USD...
 10. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 3-8-2018

  Chiến lược giao dịch forex - gold ngày 3-8-2018 EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1610 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1610 với mục tiêu 1,1570 & 1,1540. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1610, có thể tới 1,1630 & 1,1655. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không...
 11. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch Forex-gold ngày 02-08-2018

  Chiến lược giao dịch Forex-gold ngày 02-08-2018 EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,1670 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1670 với mục tiêu 1,1635 & 1,1620. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1670, có thể tới 1,1700 & 1,1720. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi...
 12. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch Forex-gold ngày 01-08-2018

  Chiến lược giao dịch Forex-gold ngày 01-08-2018 EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1705 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1705 với mục tiêu 1,1665 & 1,1645. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1705, có thể tới 1,1730 & 1,1745. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi...
 13. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch Forex - gold ngày 31-07-2018

  Chiến lược giao dịch Forex - gold ngày 31-07-2018 EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1690 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1690 với mục tiêu 1,1720 & 1,1740. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1690, có thể tới 1,1665 & 1,1645. Tư vấn kĩ thuật: chỉ...
 14. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex -gold ngày 30-07-2018

  Chiến lược giao dịch forex -gold ngày 30-07-2018 EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1635 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1635 với mục tiêu 1,1670 & 1,1695. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1635, có thể tới 1,1620 & 1,1600. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng...
 15. thuyhanh

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 27-07-2018

  Chiến lược giao dịch forex-gold ngày 27-07-2018 EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1670. Điểm xoay: 1,1670 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1647 với mục tiêu 1,1625 & 1,1600. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1670, có thể tới 1,1705 & 1,1730. Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua...
Top