Trader Nằm Vùng's latest activity

  • Trader Nằm Vùng
    Trader Nằm Vùng đã đăng chủ đề mới.
    Khuyến mãi mở tài khoản Forex là cách mà các sàn môi giới thường xuyên thực hiện nhằm giúp nhà giao dịch mới có một khoản tiền để tìm hiểu về thị trường Forex. Bằng cách giao dịch bằng tiền thực, họ sẽ cảm nhận thị trường này tốt hơn. Tại sao...
  • Trader Nằm Vùng
    Trader Nằm Vùng đã đăng chủ đề mới.
    EUR / USD: 1,19 một lần nữa chứng tỏ là ngưỡng khó vượt EUR / USD không thể đóng cửa trên 1,19 vào thứ Năm. Vào thứ Năm, cặp tiền này đạt mức cao nhất là 1,1916 nhưng đã ổn định ở mức 1,1876. Hành động giá tương tự đã được quan sát vào thứ Tư và...

Quảng Cáo

Top