Tuan Nguyen's latest activity

  • T
    Tuan Nguyen đã đăng chủ đề mới.
    TMGM tuyển dụng vị trí [Support & Sales] – Là nhân viên trực tiếp của TMGM, không phải là văn phòng MIB Ưu tiên: Các bạn đã có kinh nghiệm trong giao dịch FX, hoặc đã từng làm IB FX Số lượng: 02 người Thu nhập: Lương cứng thương lượng theo năng...
    • 131922823_185897263240830_4773588726172502210_o.jpg

Quảng Cáo

Top