Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  chiến lược giao dịch ngày 18.06: mua GBP/USD vùng giá 1.32680, chốt lời 1.33180, dừng lỗ 1.32180
 2. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  chiến lược hôm qua đã TP. Tiếp tục chiến lược mới hôm nay: Chiến lược giao dịch ngày 15.06: SELL EUR /USd vùng giá 1.15660, chốt lời 1.15000, dừng lỗ 1.16260
 3. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chiến lược ngày 14.06: BUY GBPUSD vùng giá 1.33750, chốt lời 1.34250, cắt lỗ 1.33250
 4. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chiến lược giao dịch ngày 13.06: bán EUR/USD vùng giá 1.17360, chốt lời 16960, dừng lỗ 117860
 5. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Sửa lại tp và sl chiến lược 3: chốt lời 1.33000, cắt lỗ 1.34100
 6. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chiến lược 2 ngày 12.6: SELL EURUSD vung giá 1.17600, chốt lời 1.17100, dừng lỗ 118150 Chiến lược 3 ngày 12.6: SELL GBPUSD vung giá 1.33550, chốt lời 1.34100, dừng lỗ 1.33000
 7. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chiến lược giao dịch 2 ngày 11.06: BUY EUR/USD vùng giá 1.17950, chốt lời 1.18350, dừng lỗ 1.17350
 8. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  chiến lược giao dịch 3 ngày 08.06: bán GBP/USD vùng giá 1.34150, chốt lời 1.33650, dừng lỗ 1.34750
 9. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chốt toàn bộ lệnh buy eu Chú ý: cửa chiều và tối, EU - GU giảm sáng choang. Chiến lưoc sẽ update sau.
 10. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  mua EUR/USD vùng giá 1.17950, chốt lời 1.18350, dừng lỗ 1.17250
 11. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chiến lược sáng ngày 08.06: bán USD/JPY vùng giá 109.800, chốt lời 109.400, dừng lỗ 110.300
 12. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  chiến lược giao dịch ngày 07.06: mua USD/JPY vùng giá 110.000, chốt lời vùng giá 110.400, dừng lỗ 109.500.
 13. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chiến lược 4: mua USDJPY vùng giá 109.900, chốt lời 110.400, cắt lỗ 109.400
 14. N

  Chiến lược giao dịch forex hàng ngày

  Chiến lược giao dịch 2 ngày 06.06: Mua EUR/USD, vùng giá: 1.17600, chốt lời 1.18100, cắt lỗ 1.17100 Buy EUR/USD, Price range: 1.17600, take profit: 1.18100, stoploss: 1.17100
Top