Kết quả tìm kiếm

 1. phuonglan19

  Chiến lược giao dịch vàng, gold cùng forex vua

  Với tình hình đó cho thấy đồng JPY đang mạnh lắm Bác, ! USD sẽ suy yếu hơn , CHF là mạnh nhất !
 2. phuonglan19

  Giao dịch Bitcoin, đầu tư bitcoin cùng Forex Vua

  Chắc Bác đã lời nhiều trong sóng BITCOIN vừa rồi !!!!
 3. phuonglan19

  Chiến lược giao dịch vàng, gold cùng forex vua

  Bác admin ! cho em hỏi điểm số thành tích thì có ý nghĩ gì không hả bác ?
 4. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  "Vinh danh Thiên Chúa" Phúc Âm ngày 4/3/2018 (Ga 2, 13-25) "Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên...
 5. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con BUY stop GBP/JPY ( lệnh này không tính nhưng không lỗ ) Entry: 151.037 SL: 150.070 TP1: 151.138 TP2: 151.153 TP3: 151.860
 6. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con BUY stop GBP/JPY (new) Entry: 151.037 SL: 150.070 TP1: 151.138 TP2: 151.153 TP3: 151.860
 7. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  SELL stop EUR/JPY (tp1) Entry: 132.049 SL: 132.673 TP1: 131.957 TP2: 131.431 TP3: 131.083
 8. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con Canh buy limit GBPJPY 147.20-147.40 (tp2) sl: 146.60 tp 1: 148.00 tp 2 :149.10
 9. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con Canh buy limit GBPJPY 147.20-147.40 sl: 146.60 tp 1: 148.00 tp 2 :149.10
 10. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con SELL stop GBP/JPY (tp2) Entry: 147.745 SL: 148.191 TP1: 147.635 TP2: 147.360 TP3: 147.089 BUY stop GBP/JPY (tp1) Entry: 148.350 SL: 147.886 TP1: 148.451 TP2: 148.783 TP3: 149.262 SELL stop EUR/JPY (new) Entry: 132.049 SL: 132.673 TP1: 131.957 TP2: 131.431 TP3: 131.083
 11. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con SELL stop GBP/JPY (new) Entry: 147.745 SL: 148.191 TP1: 147.635 TP2: 147.360 TP3: 147.089 BUY stop GBP/JPY(new) Entry: 148.350 SL: 147.886 TP1: 148.451 TP2: 148.783 TP3: 149.262 SELL stop EUR/JPY (new) Entry: 132.049 SL: 132.673 TP1: 131.957 TP2: 131.431 TP3: 131.083
 12. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con SELL stop GBP/JPY (sl) Entry: 147.865 SL: 148.440 TP1: 147.763 TP2: 147.626 TP3: 147.262 BUY stop GBP/JPY (tp2) Entry: 148.570 SL: 147.986 TP1: 148.666 TP2: 148.930 TP3: 149.167
 13. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con Buy limit USDCHF 0.981-0.977 Sl 0.975 tp 1 : 0.983 tp2 : 0.991
 14. phuonglan19

  TIN TỨC BITCOIN ĐẦU NGÀY 6/9

  ah không ! mọi chuyện đã ổn rồi
 15. phuonglan19

  TIN TỨC BITCOIN ĐẦU NGÀY 6/9

  Mọi người ơi ! Mới biết tin tức sàn giao dịch bitcoin là Btc-e bị sập cách đây vài tháng rồi ! Thấy nguy hiểm không !! Cũng đang theo dõi tình hình thế nào
 16. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con SELL stop GBP/JPY Entry: 147.865 SL: 148.440 TP1: 147.763 TP2: 147.626 TP3: 147.262 BUY stop GBP/JPY Entry: 148.570 SL: 147.986 TP1: 148.666 TP2: 148.930 TP3: 149.167
 17. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con sell NZDUSD giá hiện tại 0.68175 (dính sl) sl : 0.68368 tp 1:0.67818 tp2 :0.67491 tp3 : 0.67134
 18. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con sell NZDUSD giá hiện tại 0.68175 sl : 0.68368 tp 1:0.67818 tp2 :0.67491 tp3 : 0.67134
 19. phuonglan19

  Chiến lược forex của Mr.Lan

  Thiên Chúa của chúng con BUY stop GBP/JPY (tp) Entry: 149.790 SL: 149.255 TP1: 149.883 TP2: 150.030 TP3: 150.355 SELL stop USD/CAD(tp) Entry: 1.27113 SL: 1.27448 TP1: 1.27029 TP2: 1.26658 TP3: 1.26238 góp vui thôi sell gold 1285 sl 1291 tp 1280 - 1273 (tp)
Top