Bitcoin: Phân tích kỹ thuật ngày 20/8

#1
Xu hướng hiện tại

Do hoạt động giao dịch kém, giá Bitcoin đã được điều chỉnh về mức trung bình của dải Bollinger 6406,25 (Murrey [5/8]), hiện tại chúng đang củng cố. Các chỉ báo kỹ thuật chủ yếu phản ánh xu hướng đi ngang. Dải Bollinger được hướng đi ngang. Khối lượng MACD nằm trong vùng dương và di chuyển dọc theo đường zero. Stochastic đảo chiều giảm, báo hiệu khả năng phát triển xu hướng giảm. Nếu người bán quản lý để giảm tỷ lệ xuống dưới mức 6406,25, thì xu hướng giảm về phía biên dưới của dải Bollinger ở mức 6250,00 (Murrey [4/8]) có thể phát triển.

Sự phục hồi từ mức 6406,25 sẽ cho phép giá quay trở lại đường biên trên của dải Bollinger 6562,50 (Murrey [6/8]).

Hỗ trợ và kháng cự

Mức kháng cự: 6471.00, 6562.50, 6718.75
Mức hỗ trợ: 6406.25, 6250.00, 6093.75
Picture6.png

Trading tips
Vị trí bán có thể được mở dưới mức 6406.25 với mục tiêu xung quanh 6250.00 và dừng lỗ tại mức 6450.00

Vị trí mua có thể được mở trên mức 6471.00 với mục tiêu xung quang 6562.50 và dừng lỗ 6400.00
 
Top