Các dải Bollinger (Bollinger Bands) thể hiện điều gì?

#1
Chỉ số này được đặt tên theo người đã phát triển nó, John Bollinger. Các dải Bollinger được áp dụng trực tiếp trên một biểu đồ giá và chúng thể hiện Độ lệch Chuẩn (Standard Deviation) của một mức giá so với đường trung bình di động của nó. Khoảng cách giữa đường trung bình di động với các dải Bollinger của nó được xác định bởi mức độ biến động giá: giá cả thay đổi càng nhanh thì các dải này sẽ cách đường trung bình di động càng xa. Độ lệch chuẩn trong các thống kê toán học là một đại lượng mô tả mức độ phân tán của các dữ liệu thống kê quanh giá trị trung bình của chúng. Một độ lệch chuẩn thường bao quát khoảng 68