Các Đường trung bình Di động được sử dụng trong giao dịch như thế nào?

trungkien

Member
Tham gia
6/6/18
Bài viết
44
Điểm
6
Tuổi
29
Từ lâu nay các nhà kinh doanh vẫn thường áp dụng các đường trung bình khác nhau để phát hiện và xác thực các tín hiệu giao dịch. Một đường trung bình di động có thể được xác định trực tiếp trên biểu đồ giá trong khi hầu hết các chỉ số khác đều cần một khu vực riêng đặc biệt dành cho nó trên biểu đồ đó.

Có nhiều cách để phát hiện các tín hiệu giao dịch. Cách dễ nhất là sử dụng một đường trung bình cho thấy xu hướng cơ bản của thị trường. Nếu giá cắt qua một trường trung bình thì nó là tín hiệu của một sự thay đổi tiềm ẩn trong xu hướng. Khi đó, nếu giá cắt qua đường trung bình theo hướng xuống dưới thì đó tín hiệu bán ra, còn nếu nó cắt đường trung bình theo hướng lên trên thì đó là tín hiệu mua vào. Điều này khá hiệu quả khi khoảng thời gian xem xét được xác định chính xác phù hợp với tình hình thị trường.

Khi giao dịch dựa trên một đường trung bình di động, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất trong khi thị trường yên tĩnh và có xu hướng rõ ràng. Còn nếu thị trường đang bất ổn thì tốt hơn là bạn nên sử dụng hai đường trung bình di động với các khoảng thời gian xem xét khác nhau, dài và ngắn. Đường trung bình di động giai đoạn ngắn sẽ nhạy cảm với các biến động giá hơn, nó phản ánh mọi thay đổi về giá và cho thấy các biến động giá trong ngắn hạn. Tín hiệu giao dịch được đưa ra khi 2 đường trung bình di động cắt nhau. Nguyên tắc cũng giống như khi sử dụng một đường trung bình di động ngoại trừ việc trong trường hợp này, đường trung bình di động (TBDĐ) ngắn hạn đóng vai trò như đường giá. Nếu đường TBDĐ ngắn hạn cắt đường TBDĐ dài hạn theo hướng lên trên thì đó là tín hiệu mua vào, theo hướng xuống dưới thì đó là tín hiệu bán ra. Sự giao cắt như vậy cũng có tên riêng. Trường hợp cắt theo hướng lên trên gọi là giao cắt Vàng (Golden cross), theo hướng xuống dưới gọi là giao cắt Chết (Dead cross).

Sự kết hợp hai đường trung bình di động với 5-20 và 10-40 giai đoạn là phương pháp thường gặp nhất khi áp dụng các đường trung bình. Đôi khi, cũng có thể sử dụng 3 đường trung bình di động với các giai đoạn khác nhau (ví dụ, 4, 9 và 18 ngày). Trong trường hợp này, các trạng thái giao dịch sẽ được mở nếu đường TBDD ngắn hạn cắt đường TBDD dài hạn và đường TBDD trung hạn cắt đường TBDD dài hạn bởi đó là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều của thị trường. Sau đó, bạn có thể đóng một trạng thái đang mở và chốt lời khi đường TBDD cắt đường TBDD trung hạn nhưng vẫn có khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng của mình cho đến khi đường TBDD cắt đường TBDD dài hạn một lần nữa.

Ưu điểm của việc sử dụng 3 đường trung bình di động là chúng cho thấy một vùng trung lập trong đó bạn không nên tham gia thị trường (mua vào hoặc bán ra) hoặc đóng các trạng thái đang mở. Khi giá cả đang ở trong vùng trung lập, bạn nên chờ đợi sự thay đổi và theo dõi chặt chẽ xu hướng. Trong chiến lược 3 đường TBDĐ, bạn cũng nên chốt lời trước khi đường TBDĐ ngắn hạn cắt qua đường TBDĐ dài hạn nhằm tránh khả năng thua lỗ. Dù có những ưu điểm như trên, các đường trung bình di động vẫn có khả năng đưa ra các tín hiệu sai trong các thị trường đang điều chỉnh và không có xu hướng rõ ràng.

Chiến lược 4 đường TBDĐ với các giai đoạn khác nhau ít phổ biến hơn. Trong chiến lược này, 2 đường TBDĐ với giai đoạn ngắn hơn được sử dụng để nhận được các tín hiệu về thời điểm giao dịch trong khi 2 đường TBDĐ còn lại với giai đoạn dài hơn để chỉ ra xu hướng thị trường và các trạng thái giao dịch sẽ được mở theo chiều hướng mà các đường này chỉ ra. Biến động của các đường TBDĐ với giai đoạn ngắn hơn có giá trị thông tin thấp trong một thị trường đang điều chỉnh.

Biểu đồ dưới đây minh họa chỉ số Alligator dựa trên các đường TBDĐ 13, 8 và 5 giai đoạn. Người đã đưa ra sự kết hợp này là Bill Williams, và thực tế đã chứng minh là việc kết hợp các đường TBDĐ này rất thích hợp trong giao dịch.

uigu.PNG
 


Top