Dân biểu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Graham thấy có khả năng phá vỡ logjam về hóa đơn coronavirus; Bỏ phiếu cho khả năng vượt qua vào tối thứ Tư

Top