Đường Trung bình Di động Phân kỳ/Hội tụ (MACD) thể hiện điều gì?

trungkien

Member
Tham gia
6/6/18
Bài viết
44
Điểm
6
Tuổi
29
Đường Trung bình Di động Phân kỳ/Hội tụ MACD được phát triển bởi Gerald Appel. Chỉ số này bao gồm 3 đường trung bình di động theo hàm mũ. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích cho thấy cả xu hướng của thị trường lẫn tốc độ (tăng lên hay giảm xuống) của xu hướng đó. MACD thường được tính toán dựa trên 3 đường TBDĐ theo hàm mũ 9, 12 và 26 giai đoạn (EMA9, EMA12 và EMA26). Đây là các giai đoạn mặc định được sử dụng trong hầu hết các phần mềm phân tích kỹ thuật.

Biểu đồ MACD là sự chênh lệch giữa đường EMA 26 và EMA 12, các bước nhảy theo chiều thẳng đứng minh họa sự chênh lệch giữa 2 EMA này. Đồ thị tín hiệu được sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch là đường TBDĐ hàm mũ 9 giai đoạn được tính toán dựa trên biểu đồ MACD. Bên cạnh đường EMA 9, EMA 12 và EMA 26 tiêu chuẩn, các đường EMA 5, EMA 7 và EMA 4 đôi khi cũng được sử dụng.

Tín hiệu chính mà MACD đưa ra là sự giao cắt của các đồ thị. Nếu đồ thị biểu đồ MACD cắt một đồ thị tín hiệu theo chiều xuống dưới, bạn nên mua vào, nếu theo chiều lên trên – bạn nên bán ra. Nhưng cũng giống như với 2 đường TBDĐ đơn giản, MACD chỉ đưa ra các tín hiệu chính xác trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường đang điều chỉnh, nó thường đưa ra các tín hiệu sai.

Nếu một đồ thị tín hiệu nằm trên biểu đồ MACD và các bước nhảy theo chiều thẳng đứng có giá trị dương (trên mức 0) thì thị trường đang trong giai đoạn giá lên, còn nếu một đồ thị tín hiệu nằm dưới biểu đồ MACD và các bước nhảy theo chiều thẳng đứng có giá trị âm (dưới mức 0) thì thị trường đang trong giai đoạn giá xuống. Khi sự chênh lệch giữa biểu đồ MACD và một đường tín hiệu tăng lên thì độ dài của các bước nhảy thẳng đứng cũng tăng lên tương ứng.

Một biểu đồ MACD minh họa sự phân kỳ trong cảm nhận của các thành phần tham gia thị trường liên quan tới diễn biến trong ngắn hạn và dài hạn của thị trường. Nếu biểu đồ MACD tăng lên, bên đang ở trạng thái giá lên sẽ chiếm ưu thế còn nếu nó giảm đi thì bên chiếm ưu thế là bên đang ở trạng thái giá xuống.

Động lực của các bước nhảy trong biểu đồ MACD quan trọng hơn vị trí tương đối của chúng so với trục 0. Bạn nên bán ra khi biểu đồ MACD tiếp cận dần trục 0 nhưng vẫn nằm trên nó. Đó là tín hiệu cho thấy xu hướng giá lên đang yếu đi. Và ngược lại, bạn nên mua vào khi biểu đồ MACD tiếp cận dần trục 0 những vẫn nằm dưới nó vì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng giá xuống đang thu hẹp dần.

gytdyiy.PNG


Biểu đồ trên minh họa MACD với các tham số tiêu chuẩn được cài đặt mặc định trong phần mềm giao dịch Meta Trader 4 (EMA 12, 26 và 9 giai đoạn).

Sự phân kỳ giữa mức giá của một công cụ tài chính và một biểu đồ MACD là tín hiệu mạnh mẽ nhất. Sự phân kỳ hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra thì nó là tín hiệu chắc chắn cho một sự đảo chiều tiềm ẩn.

MACD cũng được dùng để tìm kiếm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Giá trị của mức giá tại thời điểm biểu đồ MACD cắt trục 0 thường thể hiện một ngưỡng hỗ trợ/kháng cự. Đồng thời, MACD cũng được sử dụng để xác định ngưỡng bán quá nhiều/mua quá nhiều của thị trường.

Thực tế việc MACD là một chỉ số xu hướng có khả năng thể hiện các động lực thị trường là một trong những ưu điểm chính của chỉ số này. Nếu sử dụng trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, các đường TBDĐ của chỉ số này cho phép ta theo dõi sát xu hướng thị trường và phát hiện khả năng đảo chiều. Sự phân kỳ giữa biểu đồ MACD và mức giá cũng là một tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, các đường TBDĐ sử dụng trong chỉ số này cũng tạo ra các khó khăn khi tín hiệu của chúng là tín hiệu trễ pha và chúng thường xuất hiện sau khi các chỉ số phân tích kỹ thuật khác đã cho thấy sự thay đổi trên thị trường. Điều này thường diễn ra khi thị trường đang điều chỉnh.

Biểu đồ dưới đây minh họa các tín hiệu mà MACD đưa ra:
  • Nó cho thấy xu hướng nào đang chiếm ưu thế trên thị trường, giá lên hay giá xuống (nếu biểu đồ MACD nằm trên trục 0 thì đó là giá lên, nằm dưới thì là giá xuống);
  • Biểu đồ MACD cắt trục 0 theo hướng lên trên (tín hiệu mua vào) hoặc xuống dưới (tín hiệu bán ra);
  • Biểu đồ MACD cắt một đường tín hiệu;
  • Có sự phân kỳ giữa mức giá và biểu đồ MACD (tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn trên thị trường).
dtfhyu.PNG


Nếu nhìn trên biểu đồ lịch sử bạn sẽ dễ dàng quan sát sự phân kỳ hơn, nhưng nếu quan sát trên thị trường thời gian thực thì điều này thực sự khó nhận ra. Bạn cần ước lượng là đỉnh đã được lập và có các tín hiệu MACD khác xác nhận sự đảo chiều. Nếu như sự phân kỳ bắt đầu xuất hiện trên biểu đồ thì việc xác định đúng các đỉnh của một biểu đồ MACD là rất quan trọng: một đồ thị tín hiệu cắt qua biên mép của các bước nhảy theo chiều thẳng đứng của biểu đồ MACD là tín hiệu cho thấy sự hình thành một đỉnh của biểu đồ MACD. Biểu đồ dưới đây minh họa sự phân kỳ sai (đường chấm) và phân kỳ đúng (đường liền). Ở đây chúng ta có thể thấy tín hiệu rõ ràng để bán ra được xác nhận bởi sự phân kỳ.

dfyr.PNG


Sự phân kỳ rõ ràng giữa đường dốc của biểu đồ MACD và đường dốc của mức giá thể hiện một tín hiệu đi xuống. Tất nhiên, chúng ta cũng phải kiểm tra xem sự phân kỳ này có được xác nhận bởi các công cụ khác hay không (ví dụ, xem các mô hình nến cho thấy điều gì). Bạn có thể thường xuyên quan sát thấy Nến sao chổi (Shooting Star Candle) trên biểu đồ tại thời điểm đảo chiều. Trong trường hợp này, việc tham gia thị trường là an toàn.

MACD cũng giúp chúng ta ra quyết định rời khỏi thị trường. Nếu bạn đã mở một trạng thái bán thì bạn nên rời khỏi thị trường và xem xét mở một trạng thái mua ngay khi một tín hiệu mua vào được hình thành.
 


Top