GIAO DỊCH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

daifbsvn

New Member
#1
Một ngân hàng trung ương làm gì?

Hãy bắt đầu với một định nghĩa đơn giản. Ngân hàng trung ương là một ngân hàng quốc gia có chủ quyền hoạt động độc lập với chính phủ và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ. Nó cũng hoạt động như một ngân hàng đối với các ngân hàng thương mại của các quốc gia khác.

Mục tiêu chính của ngân hàng trung ương là duy trì ổn định giá bằng cách kiểm soát lạm phát và tạo môi trường kinh tế ổn định cho đất nước.

Ngân hàng trung ương có một đặc tính