Làm thế nào để tính toán các chỉ số kỹ thuật?

trungkien

Member
Tham gia
6/6/18
Bài viết
44
Điểm
6
Tuổi
29
Bạn hãy nhìn vào một biểu đồ giá và cố gắng trả lời các câu hỏi sau, “Điều gì đứng đằng sau sự tăng hay giảm giá? Điều đó đang chậm lại hay sẽ còn được đẩy nhanh thêm?” Sự biến động của giá cả không hẳn đã cho phép nhà kinh doanh xác định xu hướng thị trường một cách đúng đắn, nhưng các chỉ số kỹ thuật thì có thể. Các chỉ số giúp chúng ta đánh giá được thực tế thị trường với sự khách quan từ góc độ toán học và dự đoán các diễn biến tiếp theo mà không bị ảnh hưởng bởi những bùng nổ trong ngắn hạn xuất phát từ hoạt động của người bán và người mua (đôi khi điều này rất đáng sợ). Do vậy, các chỉ số cho phép ta thấy được cả thay đổi giá thực tế và những dữ liệu cụ thể của sự thay đổi (tốc độ, mức biến động…) cũng như những thông tin đằng sau có thể đã được sử dụng khi đưa ra quyết định mua hoặc bán một loại công cụ tài chính nào đó.

Khi miêu tả một chỉ số, có thể công thức để tính toán chỉ số này cũng được đưa vào. Một chương trình máy tính sẽ thực hiện tất cả các quá trình toán học phía sau, tuy nhiên, sự hiểu biết về những tính toán được sử dụng trong công thức nói trên cũng rất hữu ích cho việc tìm hiểu các nguyên lý đằng sau các chỉ số này. Đôi khi, một chỉ số có thể được tính toán bằng nhiều công thức khác nhau, và các thuật toán có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm. Nếu rơi vào trường hợp này thì mô tả về chỉ số sẽ bao gồm một vài công thức khác nhau.

Các chữ viết tắt hoặc biểu tượng sau đây thường được sử dụng trong các công thức tính toán:
H – giá cao nhất trong giai đoạn;
L – giá thấp nhất trong giai đoạn;
C – giá đóng cửa;
O – giá mở cửa;
Hn – giá cao nhất cho n giai đoạn (n là số giai đoạn);
Ln – giá thấp nhất cho n giai đoạn;
Cn – giá đóng cửa cho n giai đoạn;
MAn – biến động trung bình trong n giai đoạn (ví dụ, MA14 là biến động trung bình cho 14 giai đoạn);
EMAn – biến động trung bình theo hàm mũ của n giai đoạn.


Bạn không bắt buộc phải ghi nhớ các công thức tính toán của các chỉ số, mà chỉ cần hiểu được những tín hiệu giao dịch mà chỉ số đó tạo ra, cho dù đó là tín hiệu để bán hay để mua, và trên tất cả, chính kinh nghiệm trong áp dụng các chỉ số của nhà kinh doanh theo thực tế thị trường mới là yếu tố quan trọng nhất. Bạn nên chọn lựa và thử nghiệm một chỉ số nào đó trên các dữ liệu lịch sử trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế để đảm bảo rằng chiến lược kinh doanh của bạn có thể thu được lợi nhuận xét về dài hạn.
 


Top