Phân kỳ là gì?

trungkien

Member
Tham gia
6/6/18
Bài viết
44
Điểm
6
Tuổi
29
Sự phân kỳ giữa mức giá và biểu đồ MACD là một tín hiệu đặc trưng do chỉ số MACD sinh ra. Tất nhiên, bên cạnh đó còn có các chỉ số khác cũng thể hiện sự phân kỳ. Cốt lõi của phương pháp phân tích được phát triển bởi J. Welles Wilder này là nhằm xác định các điểm mà tại đó một chỉ số không thể tiếp tục đạt một mức cao hơn (hoặc xuống một mốc thấp hơn) so với một mức giá xuất hiện cùng lúc trên biểu đồ đó. Sẽ rất khó xác định thời điểm này nếu không có các chỉ số. Chính sự phân kỳ là tín hiệu cho thấy điều đó và nó có nghĩa là một đợt đảo chiều trên thị trường có thể sắp diễn ra. Sự phân kỳ cũng xuất hiện khi một đường nối giữa các đỉnh giá chạy theo phương ngang còn đường nối giữa các đường chỉ số thì lại chạy theo phương xiên. Phân kỳ đi xuống là tình trạng thị trường trong đó giá tiếp tục tăng, trong khi chỉ số cho thấy xu hướng đi xuống. Nó có nghĩa là sự đảo chiều sắp đến gần. Phân kỳ đi lên chỉ ra rằng giá đang đi lên nhưng sắp đảo chiều.

Tuy nhiên, sự phân kỳ giữa giá cả và chỉ số không bảo đảm rằng thị trường sẽ đảo chiều, cũng tương tự như việc nó không thể chỉ ra mức giá cụ thể có thể đạt tới trong tương lai. Sự phân kỳ chỉ có ý nghĩa báo hiệu một sự thay đổi trong xu hướng giá có khả năng xảy ra và khả năng đó ngày càng cao. Khi một nhà kinh doanh phát hiện thấy sự phân kỳ trên biểu đồ thì anh ta cũng cần phải kiểm tra tín hiệu mà các chỉ số khác đưa ra, bao gồm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, các mô hình giá và các công cụ khác để xác nhận điều này.

Dưới đây là một biểu đồ thể hiện 2 chỉ số, MACD và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Chỉ số phụ sẽ được sử dụng để xác nhận các tín hiệu mà chỉ số chính đưa ra. Trong ví dụ mà chúng ta sắp xem xét, cả hai chỉ số đều có sự phân kỳ mặc dù công thức tính toán của chúng khác nhau. Sự trùng khớp này làm tăng khả năng một tín hiệu chung cùng được đưa ra bởi hai chỉ số này sẽ được xác nhận trong tương lai.

ouhyp8y.PNG
 


Top