Phân tích sóng bạch kim ngày 4 tháng 12 năm 2020 - Fxpro

  • Thread starter Fxpro
  • Ngày gửi
F

Fxpro

Guest
• Bạch kim tăng lên bên trong các sóng xung 3, (5)

• Có khả năng đạt 1150,00

Bạch kim tiếp tục tăng mạnh sau khi giá vượt qua mức kháng cự dài hạn mạnh mẽ 1033,00 (đã dừng xu hướng tăng nhiều tháng trước đó vào tháng 1 và tháng 3).

Việc phá vỡ mức kháng cự 1033,00 đã đẩy nhanh giá tăng đa xung động đang hoạt động di chuyển ra khỏi các sóng xung động 3, (5) và ③.

Bạch kim dự kiến sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1150,00 (đầu kênh tăng hàng tuần từ tháng 3 và giá dự kiến cho việc hoàn thành của sóng xung hoạt động 3, (5) và ③).
 


Top