Phân tích sóng USDCAD ngày 4 tháng 12 năm 2020 - Fxpro

  • Thread starter Fxpro
  • Ngày gửi
F

Fxpro

Guest
• USDCAD đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 1.2940

• Có khả năng giảm xuống 1.2700

USDCAD tiếp tục giảm mạnh sau khi cặp đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1,2940 (đã dừng sóng xung lực nhỏ trước đó 1 vào tháng 11).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1,2940 đã tăng tốc cho sóng xung lực ngắn hạn 3 đang hoạt động và sóng xung lực cấp cao hơn ( C).

USDCAD dự kiến sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 1.2700 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động 3).
 


Top