Quy tắc ưu tiên mql5 - Precedence Rules

truongftu

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
6/8/15
Bài viết
3,498
Điểm
63
Tuổi
30
Quy tắc ưu tiên mql5

Mỗi nhóm hoạt động trong bảng có cùng mức độ ưu tiên. Mức độ ưu tiên của các hoạt động càng cao thì vị trí của nhóm trong bảng càng cao. Các quy tắc ưu tiên xác định nhóm các hoạt động và toán hạng.

Chú ý: Ưu tiên của các hoạt động trong ngôn ngữ MQL5 tương ứng với mức độ ưu tiên được áp dụng trong C ++ và khác với mức độ ưu tiên được đưa ra trong ngôn ngữ MQL4.

Hoạt độngDescipLệnh thi hành án
()
[]
.
Chức năng gọi
Tham chiếu đến một phần tử mảng
Tham chiếu đến một yếu tố cấu trúc
Từ trái sang phải
!
~
-
++
-
(kiểu)
kích thước
Phủ định logic
Phủ định bitwise (bổ sung)
Thay đổi dấu hiệu
Tăng thêm một
Giảm một
Đánh máy
Xác định kích thước theo byte
Phải sang trái
*
/
%
Phép nhân
Bộ phận
Bộ phận mô-đun
Từ trái sang phải
+
-
Thêm vào
Phép trừ
Từ trái sang phải
<<
>>
Dịch trái
Ca phải
Từ trái sang phải
<
<=
>
> =
Ít hơn
Nhỏ hơn hoặc bằng
Lớn hơn
Lớn hơn hoặc bằng
Từ trái sang phải
==
! =
Công bằng
Không công bằng
Từ trái sang phải
&Bitwise AND hoạt độngTừ trái sang phải
^Bitwise độc quyền HOẶCTừ trái sang phải
|Hoạt động bitwise ORTừ trái sang phải
&&Logic và hoạt độngTừ trái sang phải
| |Hoạt động hợp lý HOẶCTừ trái sang phải
?Điều hành có điều kiệnPhải sang trái
= =
* =
/ =
% =
+ =
- = =
<< =
>> =
& =
^ =
| =
Bài tập
Nhân với sự phân công
Bộ phận có sự phân công
Mô-đun có sự phân công
Ngoài ra với sự phân công
Phép trừ với bài tập
Ca trái với sự phân công
Chuyển đúng với sự phân công
Bitwise AND với sự phân công
HOẶC độc quyền với sự phân công
Bitwise OR với sự phân công
Phải sang trái
,Dấu phẩyTừ trái sang phải

Để thay đổi thứ tự thực hiện thao tác, dấu ngoặc đơn có mức độ ưu tiên cao hơn được sử dụng.
 


Top