Chứng chỉ Forex

Danh sách các chứng chỉ forex (regulated forex brokers) nổi tiếng, thông dụng hiện nay.Logo Chứng chỉ Quốc gia Loại Tiếng anh Tiếng việt
Chứng chỉ : CySEC Quốc gia : Cyprus Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Cyprus Securities and Exchange Commission Tiếng việt: Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Cyprus
Chứng chỉ : ASIC Quốc gia : Australia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Australian Securities and Investment Commission Tiếng việt: Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc
Chứng chỉ : MFSA Quốc gia : Malta Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: The Malta Financial Services Authority Tiếng việt: Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta
Chứng chỉ : IIROC Quốc gia : Canada Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: The Investment Industry Regulatory Organization of Canada Tiếng việt: Tổ chức Điều tiết Công nghiệp Đầu tư của Canada
Chứng chỉ : Banque de France Quốc gia : France Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Banque de France Tiếng việt: Ngân hàng trung ương Pháp
Chứng chỉ : BaFin Quốc gia : Germany Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Tiếng việt: Cơ quan quản lý tài chính liên bang của Đức
Chứng chỉ : FINMA Quốc gia : Switzerland Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Swiss Financial Market Supervisory Authority Tiếng việt: Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Thụy Sĩ
Chứng chỉ : FINRA Quốc gia : United States of America Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: Financial Industry Regulatory Authority Tiếng việt: Cơ quan quản lý ngành tài chính
Chứng chỉ : SFSA Quốc gia : Seychelles Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Services Authority of Seychelles Tiếng việt: Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles
Chứng chỉ : Finacom Quốc gia : China Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: The Financial Commission Tiếng việt: Dịch vụ Ủy ban Tài chính
Chứng chỉ : SVGFSA Quốc gia : Saint Vincent and the Grenadines Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: FINANCIAL SERVICES AUTHORITY St Vincent and The Grenadines Tiếng việt: CƠ QUAN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH St Vincent and Grenadines
Chứng chỉ : LFSA Quốc gia : Malaysia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Labuan Financial Services Authority Tiếng việt: Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan
Chứng chỉ : VFSC Quốc gia : Vanuatu Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Vanuatu Financial Services Commission Tiếng việt: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu
Chứng chỉ : FFAJ Quốc gia : Japan Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: The Financial Futures Association of Japan Tiếng việt: Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Tài chính Nhật Bản
Chứng chỉ : FSRA Quốc gia : United Arab Emirates Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Services Regulatory Authority Abu Dhabi Tiếng việt: Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi
Chứng chỉ : FSCA Quốc gia : South Africa Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Sector Conduct Authority Tiếng việt: Cơ quan quản lý khu vực tài chính
Chứng chỉ : ISA Quốc gia : Israel Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Israel Securities Authority Tiếng việt: Uỷ ban chứng khoán Israel
Chứng chỉ : SEC Quốc gia : United States of America Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: U.S. Securities and Exchange Commission Tiếng việt: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ
Chứng chỉ : CONSOB Quốc gia : Italy Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Tiếng việt: Cơ quan giám sát thị trường các sản phẩm tài chính của Ý
Chứng chỉ : DMCC Quốc gia : United Arab Emirates Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Dubai Multi Commodities Centre Tiếng việt: Trung tâm giao dịch hàng hóa quốc tế Dubai
Chứng chỉ : MFSC Quốc gia : Mauritius Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Services Commission Mauritius Tiếng việt: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius
Chứng chỉ : ASF Quốc gia : Romania Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Autoritatea de Supraveghere Financiară Tiếng việt: Cơ quan giám sát tài chính Romania
Chứng chỉ : FDRS Quốc gia : New Zealand Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: Financial Dispute Resolution Service Tiếng việt: Dịch vụ giải quyết tranh chấp tài chính
Chứng chỉ : BNB Quốc gia : Bulgaria Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Bulgarian National Bank Tiếng việt: Ngân hàng trung ương Bulgarian
Chứng chỉ : FKTK Quốc gia : Latvia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial and Capital Market Commission Latvia Tiếng việt: Ủy ban thị trường vốn và tài chính Latvia
Chứng chỉ : DGCX Quốc gia : United Arab Emirates Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Dubai Gold and Commodities Exchange Tiếng việt: Sở giao dịch hàng hóa và vàng Dubai
Chứng chỉ : HCMC Quốc gia : Greece Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Hellenic Capital Market Commission Tiếng việt: Uỷ ban thị trường vốn Hellenic
Chứng chỉ : MFEM Quốc gia : Vanuatu Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Ministry of Finance and Economic Management Vanuatu Tiếng việt: Bộ Tài chính và Quản lý Kinh tế Vanuatu
Chứng chỉ : FFMS Quốc gia : Russia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Federal Financial Markets Service Russia Tiếng việt: Dịch vụ Liên bang về Thị trường Tài chính Russia
Chứng chỉ : JSC Quốc gia : Jordan Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Jordan Securities Commission Tiếng việt: Uỷ ban chứng khoán Jordan
Chứng chỉ : FSCL Quốc gia : New Zealand Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: Financial Services Complaints Ltd Tiếng việt: Công ty TNHH Khiếu nại Dịch vụ Tài chính
Chứng chỉ : CMA Quốc gia : Lebanon Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Capital Markets Authority Lebanon Tiếng việt: Cơ quan quản lý thị trường vốn Lebanon
Chứng chỉ : FI Quốc gia : Sweden Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Finansinspektionen Tiếng việt: Cơ quan giám sát giám sát các công ty trên thị trường tài chính Sweden
Chứng chỉ : NBRB Quốc gia : Belarus Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: National Bank of the Republic of Belarus Tiếng việt: Ngân hàng trung ương cộng hòa Belarus
Chứng chỉ : CBR Quốc gia : Russia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: The Central Bank of Russian Federation Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương Nga
Chứng chỉ : RAKEZ Quốc gia : United Arab Emirates Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: RAS AL KHAIMAH ECONOMIC ZONE Tiếng việt: KHU KINH TẾ RAS AL KHAIMAH
Chứng chỉ : NFA Quốc gia : United States of America Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: National Futures Association Tiếng việt: Hiệp hội hợp đồng tương lai
Chứng chỉ : FCA Quốc gia : United Kingdom Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Conduct Authority Tiếng việt: Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính
Chứng chỉ : SFC Quốc gia : China Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Securities and Futures Commission Hongkong Tiếng việt: Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hongkong
Chứng chỉ : CFTC Quốc gia : United States of America Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Commodity Futures Trading Commission Tiếng việt: Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ
Chứng chỉ : SIBA Quốc gia : Seychelles Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Seychelles International Business Authority Tiếng việt: Cơ quan Kinh doanh Quốc tế Seychelles
Chứng chỉ : FMA Quốc gia : New Zealand Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Market Authority Tiếng việt: Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand
Chứng chỉ : AFM Quốc gia : Netherlands Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Autoriteit Financielle Markten Tiếng việt: Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Hà Lan
Chứng chỉ : BAPPEBTI Quốc gia : Indonesia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tiếng việt: Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa kỳ hạn Indonesia
Chứng chỉ : BCU Quốc gia : Uruguay Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Banco Central del Uruguay Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương của Uruguay
Chứng chỉ : BDL Quốc gia : Lebanon Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Banque du Leban Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương Lebanon
Chứng chỉ : BFSC Quốc gia : Bulgaria Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Bulgarian Financial Supervision Commission Tiếng việt: Ủy ban Giám sát Tài chính Bulgaria
Chứng chỉ : BSP Quốc gia : Philippines Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Bangko Sentral ng Pilipinas Tiếng việt: Ngân hàng trung ương của Philippines
Chứng chỉ : BVIFSC Quốc gia : Quần đảo Virgin Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: British Virgin Islands Financial Services Commission Tiếng việt: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin
Chứng chỉ : CBI Quốc gia : Ireland Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Central Bank of Ireland Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương Ireland
Chứng chỉ : CBK Quốc gia : Kuwait Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Central Bank of Kuwait Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương Kuwait
Chứng chỉ : CB UAE Quốc gia : United Arab Emirates Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Central Bank of the United Arab Emirates Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương của UAE
Chứng chỉ : CIMA Quốc gia : Quần đảo Cayman Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Cayman Islands Monetary Authority Tiếng việt: Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman
Chứng chỉ : CMBT Quốc gia : Turkey Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Capital Market Board of Turkey Tiếng việt: Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ
Chứng chỉ : CMVM Quốc gia : Portugal Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Comissão do Mercado de Valores Mobiliáios Tiếng việt: Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha
Chứng chỉ : CNB Quốc gia : Czechia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Central National Bank of the Czech Republic Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương Quốc gia của Cộng hòa Séc
Chứng chỉ : CNMV Quốc gia : Spain Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Comisión Nacional del Mercado de Valores Tiếng việt: Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha
Chứng chỉ : CSSF Quốc gia : Luxembourg Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Commission de Surveillance du Secteur Financier Tiếng việt: Ủy ban giám sát khu vực tài chính của Luxembourg
Chứng chỉ : DFSA Quốc gia : United Arab Emirates Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Dubai Financial Services Authority Tiếng việt: Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai
Chứng chỉ : EFSA Quốc gia : Estonia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Estonian Financial Supervision Authority Tiếng việt: Cơ quan Giám sát tài chính Estonia
Chứng chỉ : FMRRC Quốc gia : Russia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Markets Regulation Center Tiếng việt: Trung tâm điều tiết thị trường tài chính của Nga
Chứng chỉ : Danish FSA Quốc gia : Denmark Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Danish Financial Supervisory Authority Tiếng việt: Cơ quan Giám sát Tài chính Đan Mạch
Chứng chỉ : JFSA Quốc gia : Japan Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Japanese Financial Services Agency Tiếng việt: Cơ quan Giám sát Tài chính Nhật Bản
Chứng chỉ : FSB Quốc gia : South Africa Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Board of South Africa Tiếng việt: Hội đồng tài chính Nam Phi
Chứng chỉ : FSPC Quốc gia : Seychelles Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: Financial Service Provider Commission Tiếng việt: Ủy ban cung cấp Dịch vụ Tài chính
Chứng chỉ : IFSC Quốc gia : Belize Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: International Financial Securities Commission Tiếng việt: Ủy ban Chứng khoán Tài chính Quốc tế Belize
Chứng chỉ : GFSC Quốc gia : Gibraltar Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Gibraltar Financial Services Commission Tiếng việt: Ủy ban dịch vụ tài chính của Gibraltar
Chứng chỉ : MAS Quốc gia : Singapore Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Monetary Authority of Singapore Tiếng việt: Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore
Chứng chỉ : NAFD Quốc gia : Russia Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: National Association of Forex Dealers Tiếng việt: Hiệp hội các nhà kinh doanh ngoại hối quốc gia
Chứng chỉ : IBFC Quốc gia : Malaysia Loại hình: Tư nhân Tiếng anh: Labuan International Business and Financial Center Tiếng việt: Trung tâm kinh doanh và tài chính quốc tế Labuan
Chứng chỉ : SEBI Quốc gia : India Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Securities and Exchange Board of India Tiếng việt: Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Ấn Độ
Chứng chỉ : FSPR Quốc gia : New Zealand Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Financial Service Providers Register Tiếng việt: Tổ chức đăng ký dịch vụ tài chính của New Zealand
Chứng chỉ : SCAUAE Quốc gia : United Arab Emirates Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Securities and Commodities Authority of the UAE Tiếng việt: Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa của UAE
Chứng chỉ : MTR Quốc gia : Estonia Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Majandustegevuse Register Tiếng việt: Sổ đăng ký Hoạt động Kinh tế
Chứng chỉ : MNB Quốc gia : Hungary Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Magyar Nemzeti Bank Tiếng việt: Ngân hàng Trung ương Quốc gia của Hungary
Chứng chỉ : PFSA Quốc gia : Poland Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Polish Financial Supervision Authority Tiếng việt: Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan
Chứng chỉ : SCB Quốc gia : Bahamas Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: The Securities Commission of The Bahamas Tiếng việt: Uỷ ban chứng khoán Bahamas
Chứng chỉ : MIFID II Quốc gia : United Kingdom Loại hình: Nhà nước Tiếng anh: Markets in Financial Instruments Directive Tiếng việt: Chỉ thị về thị trường trong công cụ tài chính

Quảng cáo cuối trang