BaFin

  • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
  • Cơ quan quản lý tài chính liên bang của Đức
  • Quốc gia : Germany
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Federal Financial Regulatory Authority of Germany) là cơ quan quản lý tài chính liên bang của Đức, là cơ quan quản lý phải đến nếu bạn cần giấy phép giao dịch tài chính có trụ sở tại Đức.

Đức là một trong những quốc gia EU hùng mạnh nhất và không bị tụt hậu trong giao dịch ngoại hối ở Châu Âu. Là một quốc gia nổi tiếng với sự trung thực, đúng giờ, chính xác và cầu toàn, Đức cố gắng chuyển tất cả những phẩm chất này sang thị trường vốn tài chính bằng cách đưa ra các chính sách nghiêm ngặt đối với các nhà môi giới và các công ty chứng khoán tài chính.

Các ngân hàng, đại lý dịch vụ tài chính, công ty bảo hiểm và giao dịch chứng khoán được giám sát bởi cơ quan BaFin. Toàn vẹn và ổn định của thị trường tài chính Đức là nhiệm vụ tổng thể của họ.

Họ làm việc với phương châm rằng các nhà đầu tư, khách hàng ngân hàng và chủ hợp đồng bảo hiểm nên tin tưởng vào hệ thống tài chính và họ có thể đảm bảo điều đó bằng cách giữ cho thị trường Đức ổn định và an toàn.

BaFin hành động trên cơ sở luật pháp có liên quan và mong muốn những người tham gia thị trường tuân thủ luật pháp.

Bonn và Frankfurt am Main là địa chỉ trụ sở của tổ chức công cộng với hơn 2000 nhân viên này. Ban quản lý của họ bao gồm Ban điều hành gồm năm thành viên. Hội đồng quản trị có bốn giám đốc điều hành (mỗi chi nhánh một giám đốc: giám sát chứng khoán, giám sát ngân hàng, giám sát bảo hiểm và nhân sự) với Chủ tịch là người đứng đầu.

BaFin không được tài trợ từ ngân sách nhà nước mà từ phí và đóng góp của các công ty khách hàng và doanh nghiệp của họ (ngân hàng, công ty môi giới, công ty bảo hiểm, v.v.).

Cơ sở khách hàng của BaFin

Họ điều chỉnh 1.850 ngân hàng, 680 tổ chức dịch vụ tài chính, 30 quỹ hưu trí và ca. 590 công ty bảo hiểm. Vì họ giám sát khả năng thanh toán, họ đảm bảo rằng khách hàng của họ hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của họ.

Giám sát thị trường tổng thể cho phép họ thực thi các điều kiện thị trường công bằng và minh bạch cho tất cả các bên tham gia. Vì Đức là nhà lãnh đạo EU, BaFin tham gia vào nhiều cơ quan châu Âu vận động cho một thị trường tài chính châu Âu duy nhất.

Họ có một nhiệm vụ bổ sung là thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư. Thay mặt đó, họ đã tạo một đường dây trợ giúp hoặc hỗ trợ dịch vụ cho người tiêu dùng, nơi mọi người có thể đặt câu hỏi về tương lai tài chính của họ liên quan đến lương hưu, bảo hiểm, v.v. Họ cũng tiếp nhận các khiếu nại về ngân hàng và công ty và nếu có thể, họ thực hiện ảnh hưởng đối với những các cơ quan đôn đốc họ sửa chữa sai sót. Đôi khi, họ chỉ phải giải thích cho mọi người rằng không có cơ sở pháp lý để khiếu nại.

Thay mặt bảo vệ nhà đầu tư, họ quảng bá các chủ đề như cung cấp lương hưu và đầu tư vì người tiêu dùng ngày càng có trách nhiệm hơn đối với tương lai tài chính của họ.

Ai chịu sự giám sát của BaFin?

Nói về ngân hàng, ngân hàng phổ thông và ngân hàng chuyên nghiệp, ngân hàng hợp tác lớn trong khu vực và ngân hàng tiết kiệm là những khách hàng của BaFin. Một số cái tên nổi bật nhất như Deutsche Bank thuộc về khách hàng của họ.

Chỉ các công ty được ủy quyền mới có thể cung cấp dịch vụ của họ và giám đốc hoặc người quản lý của các doanh nghiệp này cần phải có đủ trình độ chuyên môn cần thiết. Họ cũng buộc phải tuân thủ luật pháp.

Ví dụ, các ngân hàng phải có khả năng thanh toán vốn để trang trải các rủi ro tiềm ẩn.

Tuy nhiên, BaFin không chịu trách nhiệm nếu ngân hàng phá sản, trong trường hợp đó, các chương trình bảo lãnh tiền gửi tiết kiệm được phần lớn tiền gửi của khách hàng.

Theo cách tương tự, họ đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm diễn ra suôn sẻ. Họ mong đợi các tổ chức bảo hiểm đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và tài chính được quản lý bởi các giám đốc đáng tin cậy và có trình độ.

Giám sát chứng khoán

Các điều kiện thị trường công bằng và minh bạch là nguyên tắc cốt lõi hàng đầu của kinh doanh chứng khoán. BaFin nhằm mục đích ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp, giao dịch nội gián, sơ suất và thao túng. Nếu có lý do nghi ngờ, cơ quan quản lý có thẩm quyền hành động.

Họ giám sát nếu các công ty do BaFin quản lý và các cổ đông của họ có tuân thủ các luật và quy định hiện hành hay không. Cổ đông phải báo cáo nếu họ sở hữu ít nhất 30% quyền biểu quyết và nếu có, họ có nghĩa vụ bán cổ phần của mình cho các cổ đông khác.

Ngoài ra, BaFin còn tham gia vào việc giám sát kế toán của các công ty giao dịch công khai cùng với Ban Thực thi Báo cáo Tài chính.

Nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký BaFin

Về mặt giám sát khả năng thanh toán, BaFin có trách nhiệm đảm bảo rằng các nhà môi giới do BaFin quản lý đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán cho khách hàng của họ. Các nhà môi giới cũng cần chứng minh rằng họ có mức độ tín nhiệm. Nếu một nhà môi giới ngoại hối không có uy tín, điều đó cho thấy có thể nhà môi giới đó không ổn định. BaFin đảm bảo rằng các nhà môi giới ngoại hối có tính thanh khoản, việc kiểm soát rủi ro phù hợp và các chiến lược quản lý thích hợp được áp dụng.

Các nhà môi giới Forex theo quy định của BaFin phải gửi báo cáo kiểm toán định kỳ và báo cáo tài chính để đánh giá.

BaFin cố gắng theo dõi các công ty để tránh bị lạm dụng và thao túng giá. Họ rảnh tay để điều tra và truy tố các nhà môi giới ngoại hối, những người bị nghi ngờ về các giao dịch bất hợp pháp làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thị trường.

Quy trình đăng ký

Để đăng ký chứng nhận, nhà môi giới phải đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu để trang trải các rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động. Bằng cách đó, vị trí của khách hàng được bảo vệ và việc rút tiền có thể diễn ra suôn sẻ. Commerzbank và Deutsche Bank là những ngân hàng được hầu hết các nhà môi giới duy trì tài khoản của họ trong khi chính các ngân hàng này là những người chơi lớn trên thị trường Forex .

Các báo cáo kiểm toán phải bao gồm các thông tin như trạng thái thanh khoản. Về nhân viên, các nhà môi giới ngoại hối BaFin phải có ít nhất hai giám đốc điều hành hoặc quản lý cấp cao với đầy đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên môn, những người chưa bao giờ nằm ​​trong danh sách đen của Cơ quan Đăng ký Trung ương Liên bang và Cơ quan Đăng ký Thương mại Trung ương.

Các công ty môi giới ứng viên cũng phải nộp một kế hoạch kinh doanh với thông tin chi tiết về ý tưởng chính của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát.

Các bên quan tâm và công chúng

BaFin duy trì một trang web nơi họ thỉnh thoảng công bố thông tin về các công ty môi giới ngoại hối không được kiểm soát, nhưng họ cũng có cơ chế để các cá nhân có thể yêu cầu thông tin về nhà môi giới cụ thể mà họ quan tâm, trước khi trở thành khách hàng của nhà môi giới.

Như dự kiến, họ cũng lưu giữ danh sách tất cả các nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký với BaFin và cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái của họ khi có yêu cầu.

Đức là một quốc gia được quản lý tốt nói chung, và do đó, họ duy trì một thị trường tài chính an toàn cho các nhà đầu tư của họ. Nếu bạn đang muốn trở thành một nhà giao dịch và nhà đầu tư ở Đức, hãy luôn tìm kiếm một nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký BaFin để có thể tham gia vào thị trường với các điều kiện kinh doanh công bằng, nhờ đó bạn có thể được hưởng sự an toàn và bảo vệ pháp lý chống lại các công ty môi giới gian dối.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang