BNB

  • Bulgarian National Bank
  • Ngân hàng trung ương Bulgarian
  • Quốc gia : Bulgaria
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

BNB viết tắt của Bulgarian National Bank, nghĩa là Ngân hàng trung ương Bulgarian. BNB là một trong những tổ chức quốc gia lâu đời nhất được thành lập ngay sau khi nhà nước Bulgaria được khôi phục, vào ngày 25 tháng 1 năm 1879 và vào ngày 6 tháng 6 cùng năm, hoạt động ngân hàng đầu tiên được tiến hành.

BNB là một tổ chức phát hành độc lập của Nhà nước báo cáo Quốc hội. Nó đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Bungari và đảm nhận việc duy trì sự ổn định của đồng tiền Bungari, củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng và tín dụng trong nước.

Tính độc lập của BNB được đảm bảo bởi Luật hữu cơ (LBNB) và Hiệp ước về hoạt động của Liên minh Châu Âu. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, ngân hàng là thành viên đầy đủ của Hệ thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu và tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Liên minh Châu Âu. Thống đốc BNB là thành viên của Hội đồng chung của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang