CFTC

  • Commodity Futures Trading Commission
  • Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ
  • Quốc gia : United States of America
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) là ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Mỹ, được quốc hội Mỹ thành lập vào những năm 1970. Từ đó trở đi, ủy ban này chịu trách nhiệm về giao dịch và đầu tư tương lai. Theo luật tương tự, việc thành lập các hiệp hội hợp đồng tương lai được chứng nhận đã được cấp, cho phép thành lập NFA như một hiệp hội độc lập để giám sát giao dịch ngoại hối và hướng dẫn các nhà môi giới đăng ký với CFTC và trở thành thành viên của NFA.

CFTC và NFA song hành với nhau và được kết nối ở nhiều cấp độ. Họ có cùng mục đích và hợp tác rất chặt chẽ.

Trong suốt nhiều năm, các sửa đổi đối với các hành vi đã được thông qua để trao nhiều quyền và quyền lực hơn cho các tổ chức này. Họ có thẩm quyền thực thi các quy định liên quan đến dịch vụ tài chính.

Phạm vi hoạt động

CFTC là một cơ quan chính phủ độc lập chịu trách nhiệm điều chỉnh hợp đồng tương lai. Mục tiêu chính của họ là bảo vệ những người tham gia thị trường khỏi các trò gian lận, các hoạt động gian lận và các hành vi sai trái có liên quan đến việc bán hàng hóa và hợp đồng tài chính tương lai.

Họ cố gắng duy trì một thị trường tài chính lành mạnh bằng cách thúc đẩy cạnh tranh và minh bạch trong kinh doanh môi giới. Tính minh bạch giúp rất nhiều trong việc bảo vệ quỹ của khách hàng và giữ cho hoạt động kinh doanh công bằng.

Một trong những nhiệm vụ của họ cũng là giảm thiểu rủi ro trong thị trường kỳ hạn và hoán đổi bằng cách giám sát các cơ sở thực hiện hoán đổi, đại lý hoán đổi và đại lý hoa hồng kỳ hạn, cũng như các trung gian khác.

CFTC đã được giao phó để điều chỉnh và cải cách thị trường hoán đổi sau cuộc khủng hoảng năm 2008. Thị trường hoán đổi trị giá 400 nghìn tỷ đô la và thể hiện một cam kết đầy tham vọng.

Họ muốn mang lại niềm tin và sự tự tin cho thị trường bằng cách áp đặt các quy tắc, tiêu chuẩn và chính sách thị trường nghiêm ngặt.

Cấu trúc CFTC

Ủy ban bao gồm năm thành viên do Tổng thống bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên phải được sự chấp thuận của Thượng viện. Một trong số năm người được bầu làm Chủ tịch.

CFTC bao gồm bốn bộ phận:
  • a.) Thanh toán bù trừ và rủi ro : giám sát những người tham gia thị trường (đại lý hoán đổi, thương nhân lớn, thương nhân hoa hồng, v.v.) và DCO trong thanh toán bù trừ. Nó cũng thực hiện các phân tích đánh giá rủi ro.
  • b.) Thực thi : điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, truy tố với lý do thao túng và lạm dụng liên quan đến các dẫn xuất và hoán đổi hàng hóa gây tổn hại đến tính toàn vẹn của thị trường.
  • c.) Giám sát thị trường: Mục tiêu để tăng cường thị trường phái sinh, giám sát các cơ sở thực hiện thương mại, xem xét nếu sàn giao dịch hiện nay thực hiện theo nguyên tắc cần thiết...
  • d). Đại lý Swap và trung gian giám sát : màn hình đăng ký của các tổ chức tự quản lý trung gian và tương lai, và tuân thủ của họ với luật, bao gồm, trong số nhiều, NFA.

Chính sách minh bạch

Như trong mọi tổ chức hoặc cơ quan chính phủ cần đảm bảo tính liêm chính, tính minh bạch đóng một trong những yếu tố quan trọng trong CFTC.

Một trong những cách tốt nhất để chứng minh tính minh bạch là thông báo cho công chúng. CFTC công bố thông tin trong các cuộc họp của Ủy ban và Chủ tịch, cung cấp các chủ đề của cuộc họp, các cuộc họp giao ban và danh sách những người tham dự.

Họ thường xuyên phát hành các báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng năm có thể truy cập công khai. Các nhà môi giới được CFTC quản lý phải tuân theo các báo cáo này và bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến các công ty môi giới của họ. Họ đánh giá công việc của họ và thông báo cho công chúng về các hoạt động của họ.

Tất cả thông tin liên quan đến CFTC có sẵn tại trang web của Trung tâm Thông tin Tình trạng Đơn vị Liên kết Cơ sở (BASIC). Ở đó, bạn có thể tìm thấy tất cả các nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký CFTC.

Thông tin cho khách hàng

Trang web CFTC hướng dẫn rõ ràng cho những người tham gia thị trường về nhiều khía cạnh. Ví dụ, họ giáo dục khách hàng về thị trường kỳ hạn Hoa Kỳ với trọng tâm là các hành vi gian lận khác nhau sẽ được tìm thấy trên thị trường. Họ cung cấp thông tin cập nhật về các biện pháp kỷ luật được thực hiện đối với một số công ty mà họ quy định.

Họ cũng hướng dẫn những người tham gia thị trường cách nộp đơn khiếu nại trong trường hợp họ nhận thấy hoạt động đáng ngờ. Bằng cách lưu giữ một danh sách kiểm tra tất cả các công ty đã thực hiện một số hành động bất hợp pháp, họ sẽ thông báo cho khách hàng và công chúng về những công ty nên tránh.

Về cơ bản, CFTC cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về những gì các công ty đã làm sai và cách họ đối xử với khách hàng của họ. Nhiều danh sách cảnh báo khác cũng được đưa ra, chẳng hạn như cảnh báo những người thuộc các công ty chưa đăng ký bị nghi ngờ là bất hợp pháp.

Ngoài ra, các tài liệu giáo dục có sẵn cho người mới bắt đầu làm quen với thị trường kỳ hạn, những rủi ro liên quan và cách thị trường vận hành. Các tài liệu này cũng có thể hữu ích cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Phần kết luận

CFTC cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình là giữ nguyên vẹn tính toàn vẹn của thị trường tài chính và hợp đồng tương lai. Họ giám sát, theo dõi, thực thi và đưa ra các báo cáo chi tiết về các hoạt động của công ty và hành động của chính họ. Một người nào đó rất nỗ lực để thông báo cho bạn về mọi động thái của họ sẽ tạo dựng được uy tín lớn trong lòng khách hàng của họ.

Là một nhà giao dịch luôn tìm kiếm các nhà môi giới đã đăng ký CFTC để tham gia kinh doanh. Họ cung cấp cho bạn một môi trường an toàn cho rằng họ đang chịu sự giám sát của một trong những tổ chức đáng tin cậy nhất.

Tất cả những gì bạn cần biết có thể tìm thấy trên trang web của họ với giải thích chi tiết về mọi khía cạnh của thị trường, hành vi của họ và tất nhiên, quan trọng nhất là danh sách các công ty môi giới đáng tin cậy. Điều thú vị là họ không chỉ cung cấp báo cáo về các công ty đã đăng ký với CFTC, mà còn theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp gian lận và cảnh báo chống lại họ.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang