DGCX

 • Dubai Gold and Commodities Exchange
 • Sở giao dịch hàng hóa và vàng Dubai
 • Quốc gia : United Arab Emirates
 • Loại hình : Tổ chức tư nhân

DGCX viết tắt của Dubai Gold & Commodities Exchange, nghĩa là Sở giao dịch hàng hóa và vàng Dubai.

Dubai trong lịch sử là một trung tâm quốc tế cho hoạt động buôn bán vật chất không chỉ vàng mà còn nhiều loại hàng hóa khác và vì vậy việc thành lập Sở giao dịch hàng hóa và vàng Dubai (DGCX) là bước đi hợp lý tiếp theo cho khu vực và nền kinh tế địa phương. DGCX bắt đầu giao dịch vào tháng 11 năm 2005 với tư cách là khu vực trao đổi hàng hóa phái sinh đầu tiên và ngày nay đã trở thành sàn giao dịch phái sinh hàng đầu ở Trung Đông.

DGCX là một tổ chức con của Trung tâm giao dịch hàng hóa quốc tế Dubai (DMCC), một sáng kiến ​​chiến lược của Chính phủ Dubai, với nhiệm vụ tăng cường dòng chảy thương mại hàng hóa qua Các tiểu vương quốc bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng vật chất, thị trường, tài chính và dịch vụ phù hợp theo yêu cầu. Đội ngũ Quản lý của DGCX bao gồm các nhân sự cấp cao từ các ngành hàng hóa, chứng khoán và dịch vụ tài chính, mang lại nhiều kinh nghiệm và chuyên môn để đảm bảo sự thành công của DGCX.

Phạm vi hợp đồng tương lai của DGCX cung cấp cho những người tham gia thị trường hàng hóa vật chất, chẳng hạn như nhà sản xuất, nhà sản xuất và người dùng cuối, với một phương tiện tinh vi để phòng ngừa rủi ro về giá của họ. Việc quản lý rủi ro về giá như vậy trước đây chưa có đối với các nhà sản xuất ở Trung Đông. Ngoài ra, DGCX mang đến cơ hội giao dịch cho các cộng đồng tài chính và nhà đầu tư ở cả Trung Đông và trên toàn cầu, những người muốn tiếp cận loại tài sản ngày càng tăng của các sản phẩm phái sinh tiền tệ và hàng hóa.

 • Thanh toán đảm bảo và giảm rủi ro đối tác được cung cấp bởi Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC), một công ty con 100% sở hữu của DGCX.
 • Lợi thế của việc giao dịch và thanh toán bù trừ kinh doanh trong UAE và do đó các chế độ quản lý và thuế địa phương
 • Cơ cấu phí đơn giản - một khoản phí cho tất cả người tham gia. Tất cả những người tham gia cũng trả cùng một khoản tiền ký quỹ, cho dù là tổ chức thương mại hay phi thương mại
 • Mở cửa cho cả nhóm thanh khoản trong khu vực và quốc tế
 • Hệ thống giám sát và quản lý rủi ro mạnh mẽ
 • Giờ giao dịch không bị gián đoạn từ 07:00 đến 23:55 giờ Dubai (GMT +4)
 • Được quản lý bởi Cơ quan Chứng khoán & Hàng hóa (SCA)

UAE có một vị trí lý tưởng giữa các múi giờ của Châu Âu và Viễn Đông và DGCX cung cấp một loạt các sản phẩm từ kim loại quý, kim loại cơ bản, năng lượng và tiền tệ.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang