FDRS

  • Financial Dispute Resolution Service
  • Dịch vụ giải quyết tranh chấp tài chính
  • Quốc gia : New Zealand
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

FDRS viết tắt của Financial Dispute Resolution Service, nghĩa là Dịch vụ giải quyết tranh chấp tài chính. FDRS một tổ chức tư nhân của New Zealand, thành lập nhằm giúp giải quyết các khiếu nại giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của họ. FDRS là một dịch vụ giải quyết tranh chấp độc lập miễn phí cho người tiêu dùng. FDRS giúp người tiêu dùng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính dễ dàng giải quyết tranh chấp và tiến lên phía trước.

FDRS được thành lập và điều hành bởi công ty FAIRWAY RESOLUTION LIMITED có địa chỉ tại : Level 4, 142 Lambton Quay, Wellington Central, Wellington 6011, New Zealand. Phone 0508 337 337

Tại sao sử dụng FDRS
  • Miễn phí cho người tiêu dùng
  • Độc lập và công bằng
  • Hợp tác.
FDRS hoạt động như thế nào?

FDRS làm việc với bạn và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của bạn để đạt được thỏa thuận về khiếu nại của bạn. Nếu không được, FDRS sẽ đưa ra quyết định về khiếu nại.

Bước đầu tiên là cơ hội để bạn và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của bạn cùng nhau giải quyết vấn đề.

Nếu điều đó không hiệu quả, FDRS sẽ tích cực làm việc với cả bạn và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của bạn để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

Nếu không thể đạt được thỏa thuận, FDRS có thể đưa ra quyết định ràng buộc đối với nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

FDRS giúp ai

FDRS ở đây để giúp các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (những doanh nghiệp có ít hơn 20 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương) giải quyết mọi vấn đề với nhà cung cấp dịch vụ tài chính của họ.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ tài chính của bạn là thành viên của FDRS, thì FDRS có thể trợ giúp.

Bạn cũng có thể kiểm tra xem nhà cung cấp dịch vụ tài chính của mình có được đăng ký với FDRS trên trang web của FDRS hay không hoặc bằng cách kiểm tra trang web đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính .

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang