FFMS

  • Federal Financial Markets Service Russia
  • Dịch vụ Liên bang về Thị trường Tài chính Russia
  • Quốc gia : Russia
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

FFMS viết tắt của Federal Financial Markets Service Russia, nghĩa là Dịch vụ Liên bang về Thị trường Tài chính của Nga. FFMS là cơ quan hành pháp liên bang chịu trách nhiệm về quy định pháp lý, kiểm soát và giám sát thị trường tài chính (không bao gồm ngân hàng và kiểm toán), bao gồm quy định và giám sát bảo hiểm, hợp tác tín dụng và tài chính vi mô, thị trường hàng hóa, trung gian trao đổi và môi giới và việc hình thành và đầu tư các quỹ hưu trí, bao gồm cả dự trữ thanh toán, cũng như kiểm soát của chính phủ đối với việc tuân thủ luật pháp của Nga nhằm ngăn chặn giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

FFMS được hình thành vào năm 2004 theo sắc lệnh của tổng thống.

Nhiệm vụ và chức năng của FFMS

Mục tiêu chính của FFMS là bảo mật các khoản đầu tư và bảo vệ quyền của các nhà đầu tư và thương nhân cá nhân. Trong việc thực hiện FFMS của Liên bang Nga, các chức năng sau:

  • Sự phát triển của các quy định cho Bộ Tài chính Liên bang Nga;
  • Kiểm soát thị trường chứng khoán;
  • Đăng ký nhà nước về chứng khoán;
  • Kiểm soát trong lĩnh vực hoạt động bảo hiểm, bao gồm cả việc cấp và thu hồi giấy phép cho các công ty bảo hiểm và môi giới;
  • Sự giám sát của những người tham gia chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán, đầu tư chung, quỹ tương hỗ, sở giao dịch hàng hóa, quỹ hưu trí tư nhân, văn phòng tín dụng và các công ty tài chính khác, không bao gồm ngân hàng và công ty kiểm toán.
Thủ tục xin giấy phép FFMS

Nhà môi giới, thực hiện hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường tài chính trên lãnh thổ Nga, có nghĩa vụ cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết để có được giấy phép của FSFM. Giấy phép được cấp trong thời hạn 3 năm, sau đó nhà môi giới phải thực hiện thủ tục thứ hai để được cấp giấy phép. Bất chấp thực tế là FFMS của Nga đã bị bãi bỏ, các giấy phép được cấp trước đây vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến hết thời hạn của chúng.

Đánh giá giấy phép FFMS

Giấy phép FFMS của nhà nước môi giới là một dấu hiệu tốt. Nhưng cần hiểu rằng FFMS không giám sát thị trường ngoại hối, mục tiêu của nó là kiểm soát thị trường chứng khoán, vì vậy nếu bạn định giao dịch Forex, trong trường hợp xảy ra bất đồng hoặc phá sản của công ty quản lý công ty, FSFM, cũng như những người kế nhiệm của nó, sẽ không giúp bạn. Hơn nữa, FFMS là mức độ tin cậy rất thấp của các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang