FI

  • Finansinspektionen
  • Cơ quan giám sát giám sát các công ty trên thị trường tài chính Sweden
  • Quốc gia : Sweden
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

FI là viết tắt của Finansinspektionen, là cơ quan nhà nước giám sát giám sát các công ty trên thị trường tài chính Sweden.

Sứ mệnh của FI là đóng góp vào một hệ thống tài chính ổn định được đặc trưng bởi sự tự tin cao, thị trường hoạt động tốt và mức độ bảo vệ người tiêu dùng cao.

Finansinspektionen (FI) theo dõi và phân tích các xu hướng trên thị trường tài chính. FI đánh giá sức khỏe tài chính của các công ty riêng lẻ, các lĩnh vực khác nhau và thị trường tài chính nói chung. FI kiểm tra rủi ro và hệ thống kiểm soát trong các công ty tài chính và giám sát việc tuân thủ các quy chế, pháp lệnh và các quy định khác.

Các hoạt động liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tài chính cần phải có giấy phép do FI cấp. FI ban hành các quy định và hướng dẫn chung (FFFS) và đánh giá xem có cần sửa đổi luật hiện hành hay không. FI cũng giám sát việc tuân thủ Đạo luật nội gián của Thụy Điển, điều tra các trường hợp nghi ngờ vi phạm và thao túng giá cổ phiếu.

FI tiến hành điều tra tại chỗ tại các chi nhánh của các công ty Thụy Điển đặt tại các quốc gia EU khác.

Ngoài ra, FI giám sát việc các công ty tiết lộ thông tin đầy đủ và rõ ràng cho người tiêu dùng và đảm bảo rằng các quy trình thông tin đó hoạt động một cách thỏa đáng. Nhiệm vụ của FI cũng bao gồm việc chuẩn bị các quy tắc báo cáo tài chính của các công ty tài chính.

Một phần trong sứ mệnh của FI là củng cố vị thế của người tiêu dùng trên thị trường tài chính thông qua giáo dục tài chính.

FI giám sát gần 2.000 công ty :

  • Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác
  • Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ
  • Sở giao dịch chứng khoán, thị trường được ủy quyền và nhà thanh toán bù trừ
  • Các công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và các xã hội cùng có lợi
Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang