Finacom

  • The Financial Commission
  • Dịch vụ Ủy ban Tài chính
  • Quốc gia : China
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

Finacom viết tắt của The Financial Commission, là một tổ chức tư nhân, một cơ quan quốc tế, độc lập trụ sở tại Suite A 19 / F Two Chinachem Plaza 68 Connaught Road, Central, Hong Kong.

Finacom cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà môi giới cơ chế giải quyết tranh chấp bên ngoài (EDR). Finacom giúp giải quyết các vấn đề leo thang giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của họ với tư cách là bên thứ ba trung lập. Quỹ bồi thường của Finacom cũng tự động bao gồm tất cả các thành viên.

Mục đích của Finacom là giải quyết các khiếu nại bằng quy trình nhanh hơn và đơn giản hơn là nêu vấn đề thông qua các cơ quan quản lý ngành hoặc hệ thống pháp luật. Cũng như giúp các nhà giao dịch giải quyết các tranh chấp một cách kịp thời, không thiên vị và minh bạch, Finacom tìm cách nâng cao hiểu biết chung của khách hàng về ngành ngoại hối.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang