FKTK

  • Financial and Capital Market Commission Latvia
  • Ủy ban thị trường vốn và tài chính Latvia
  • Quốc gia : Latvia
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

FKTK là tên viết tắt của Finanšu un kapitāla tirgus komisija ( Financial and Capital Market Commission Latvia) nghĩa là Ủy ban thị trường vốn và tài chính Latvia.

FKTK là một tổ chức công tự trị, thực hiện giám sát các ngân hàng Latvia, công đoàn tín dụng, công ty bảo hiểm và công ty môi giới bảo hiểm, những người tham gia thị trường công cụ tài chính, cũng như các quỹ hưu trí tư nhân, tổ chức thanh toán và tổ chức tiền điện tử .

FKTK đảm bảo tăng cường sự ổn định, khả năng cạnh tranh và phát triển của thị trường tài chính và vốn cũng như bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, người gửi tiền và người được bảo hiểm.

SỨ MỆNH FKTK

Sứ mệnh của FKTK à chăm lo cho lợi ích công cộng bằng cách điều tiết và giám sát hoạt động của thị trường tài chính và vốn, bằng cách bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, người gửi tiền và những người được bảo hiểm, bao gồm cả hiểu biết về tài chính, sự phát triển và ổn định của thị trường tài chính và vốn .

TẦM NHÌN FKTK

Tầm nhìn của FKTK là trở thành người giám sát và điều hành lĩnh vực tài chính, nơi thực thi quyền hạn của mình một cách nhất quán, tương xứng, một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang