FSCA

  • Financial Sector Conduct Authority
  • Cơ quan quản lý khu vực tài chính
  • Quốc gia : South Africa
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

FSCA viết tắt của Financial Sector Conduct Authority, nghĩa là Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) của South Africa (Cộng hòa Nam Phi), được thành lập theo Đạo luật quy định khu vực tài chính số 9 năm 2017 (Đạo luật FSR) để trở thành cơ quan quản lý thị trường chuyên dụng thay thế Ban dịch vụ tài chính (FSB) vào ngày 1 tháng 4 năm 2018.

Nhiệm vụ của FSCA là:

  • Nâng cao hiệu quả và tính toàn vẹn của thị trường tài chính;
  • Thúc đẩy đối xử công bằng với khách hàng của các tổ chức tài chính;
  • Cung cấp giáo dục tài chính và thúc đẩy hiểu biết về tài chính;
  • Hỗ trợ duy trì sự ổn định tài chính.

Đạo luật FSR mở rộng thẩm quyền của FSCA để bao gồm việc giám sát các sản phẩm và dịch vụ tài chính không do ngân hàng FSB giám sát; các dịch vụ liên quan đến tín dụng; và việc mua và bán ngoại hối. Nó cũng chỉ ra sự thay đổi trong cách tiếp cận từ mô hình định hướng tuân thủ truyền thống của FSB sang mô hình chủ động, ưu tiên trước, dựa trên rủi ro và tập trung vào kết quả. Điều quan trọng, Đạo luật FSR bao gồm việc bao gồm tài chính và chuyển đổi khu vực tài chính trong các mục tiêu tổng thể của nó. Sáu lĩnh vực trọng tâm chiến lược ưu tiên của FSCA trong ba năm tới là: xây dựng một tổ chức mới; một khu vực tài chính bao trùm và chuyển đổi; một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ thúc đẩy đối xử công bằng với khách hàng; khách hàng tài chính được thông báo; tăng cường hiệu quả và tính toàn vẹn của thị trường tài chính của chúng ta; và hiểu những cách thức kinh doanh mới và các công nghệ đột phá.

Sàn Quốc gia Mã số
Exness Seychelles 51024
ICMarkets Australia 46632
HotForex Saint Vincent and the Grenadines 46632
FXTM Cyprus 46614
FxPro Cyprus 45052

Quảng Cáo Cuối Trang