FSRA

  • Financial Services Regulatory Authority Abu Dhabi
  • Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi
  • Quốc gia : United Arab Emirates
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

FSRA viết tắt của Financial Services Regulatory Authority Abu Dhabi nghĩa là Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi. FSRA hoan nghênh các công ty và tổ chức dịch vụ tài chính muốn thiết lập sự hiện diện của họ trong khu vực tự do tài chính của Abu Dhabi. Các công ty và cá nhân hiện có thể đăng ký các giấy phép dịch vụ tài chính thích hợp, theo khuôn khổ pháp lý và quy định được quốc tế công nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng địa phương, khu vực và quốc tế của họ. Khung quy định và quy tắc tài chính mới có phạm vi toàn diện, bao gồm nhiều loại dịch vụ tài chính được quy định, bao gồm quản lý tài sản, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm và các dịch vụ khác.

Thị trường toàn cầu Abu Dhabi là một trung tâm tài chính quốc tế từng đoạt giải thưởng nằm ở vị trí chiến lược ở thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Được thành lập theo Nghị định của Liên bang UAE, quyền tài phán của ADGM mở rộng trên toàn bộ 114 ha của Đảo Al Maryah.

Ba cơ quan độc lập của ADGM - Cơ quan đăng ký (RA), Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA) và Tòa án ADGM - cùng nhau đảm bảo rằng môi trường thân thiện với doanh nghiệp của ADGM hoạt động theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, được các trung tâm tài chính lớn trên toàn thế giới công nhận.

FSRA mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện cho tất cả các hoạt động tài chính trong ADGM

ADGM tin rằng một thị trường công bằng, hiệu quả và minh bạch là yếu tố cơ bản trong việc đáp ứng nhu cầu năng động và ngày càng tăng của nền kinh tế Abu Dhabi và các thị trường toàn cầu. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính của ADGM được thành lập để ủng hộ một môi trường dịch vụ tài chính tiến bộ và duy trì tính toàn vẹn của toàn bộ trung tâm tài chính quốc tế bằng cách quản lý mọi rủi ro tiềm ẩn và tác động không mong muốn.

Các chính sách của FSRA và việc tuân thủ các quy tắc và quy định của ADGM, được mô phỏng và phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, đảm bảo rằng các tổ chức tài chính hoạt động một cách chắc chắn, các bên tham gia thị trường phát triển trong một môi trường chơi bình đẳng và lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư được bảo vệ.

Cung cấp mức độ minh bạch và cam kết cao nhất về quy định, FSRA thực hiện cách tiếp cận cởi mở và tiến bộ trong các hoạt động quản lý của mình, thông qua tham vấn cộng đồng, tham gia vào việc giới thiệu và sửa đổi các quy tắc và chính sách.

Tiến hành các dịch vụ tài chính trong ADGM

Cam kết vận hành một môi trường pháp lý công bằng, hiệu quả và đáp ứng cho các bên tham gia thị trường và các bên liên quan ở UAE và quốc tế.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang