HCMC

  • Hellenic Capital Market Commission
  • Uỷ ban thị trường vốn Hellenic
  • Quốc gia : Greece
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

HCMC viết tắt của Hellenic Capital Market Commission, nghĩa là Uỷ ban thị trường vốn Hellenic, của quốc gia Greece (Hy Lạp).

HCMC được thành lập với tư cách pháp nhân theo Luật 1969/91 và được tổ chức theo Luật 2324/1995, nhằm đảm bảo việc bảo vệ và hoạt động có trật tự và hiệu quả của thị trường vốn, điều quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Đội ngũ quản lý và nhân viên của HCMC được trang bị theo luật của Châu Âu và Hy Lạp, với các đảm bảo về chức năng và sự độc lập cá nhân để hoàn thành sứ mệnh của họ.

Theo quy định của pháp luật, HCMC có nguồn lực riêng và không được cấp vốn từ Ngân sách Nhà nước. Ngân sách của HCMC do Hội đồng quản trị soạn thảo và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. HCMC trình Báo cáo của mình lên Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chủ tịch được yêu cầu từ Ủy ban có thẩm quyền của Quốc hội Hy Lạp cung cấp thông tin cập nhật về các vấn đề thị trường vốn.

HCMC là Thành viên của Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) và hoạt động trong khuôn khổ và dưới sự bảo trợ của tổ chức này.

HCMC cũng là Thành viên của Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán (IOSCO). HCMC ký kết các thỏa thuận song phương và đa phương với các Cơ quan có thẩm quyền khác để trao đổi thông tin bí mật và hợp tác trong các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của mình.

HCMC chịu trách nhiệm giám sát việc áp dụng đúng luật thị trường vốn. Nó tham gia một cách quyết định vào việc hình thành khuôn khổ pháp lý thị trường vốn, ở cấp độ quốc gia, châu Âu và quốc tế, và đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng Liên minh châu Âu, của ESMA và của IOSCO.

HCMC giám sát các công ty Hy Lạp và nước ngoài cung cấp dịch vụ đầu tư, cam kết đầu tư tập thể, Người quản lý của họ, chủ trương đầu tư mới, cũng như các công ty niêm yết về nghĩa vụ minh bạch, chào mua, sự kiện của công ty, bản cáo bạch trong trường hợp có quyền thông báo thay đổi các vấn đề, báo cáo tài chính, cổ đông và nghĩa vụ của họ đối với các cổ phần lớn. HCMC cũng theo dõi và giám sát các giao dịch nhằm tiếp thị các vấn đề lạm dụng và hành động của những người nắm giữ thông tin nội bộ, cũng như việc tuân thủ của những người được giám sát đối với pháp luật về rửa tiền.

HCMC giám sát các thị trường được quản lý, các khu nhà giải tỏa và các chương trình bồi thường của nhà đầu tư, chẳng hạn như Quỹ Bảo lãnh. Nó cũng quan sát các diễn biến trong nước và quốc tế, tiến hành nghiên cứu, khi cần thiết, và chứng nhận sự phù hợp nghề nghiệp của các bên tham gia thị trường. Nó tiếp nhận và điều tra các khiếu nại của nhà đầu tư.

HCMC có thẩm quyền xử phạt hành chính và các biện pháp như khiển trách, phạt tiền, đình chỉ kinh doanh và giấy phép đối với các thể nhân và pháp nhân vi phạm pháp luật thị trường vốn và có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng. các tội liên quan đến khuôn khổ thị trường vốn.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang