ISA

  • Israel Securities Authority
  • Uỷ ban chứng khoán Israel
  • Quốc gia : Israel
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân
ISA viết tắt của Israel Securities Authority, nghĩa là Uỷ ban chứng khoán Israel. Được thành lập theo luật vào năm 1968, Uỷ ban chứng khoán Israel coi nhiệm vụ của mình là một cách để đảm bảo một thị trường vốn hiệu quả dựa trên sự minh bạch và công bằng. ISA hoạt động để chống lại gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián, các hoạt động kế toán đáng ngờ và các hoạt động khác có thể gây hại cho thị trường vốn của Israel và cộng đồng nhà đầu tư của Israel.
Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang