JFSA

  • Japanese Financial Services Agency
  • Cơ quan Giám sát Tài chính Nhật Bản
  • Quốc gia : Japan
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

JFSA viết tắt của The Financial Supervisory Agency Japanese là Cơ quan Giám sát Tài chính Nhật Bản. JFSA được thành lập năm 1998, dưới quyền của Văn phòng Thủ tướng, và Cơ quan Giám sát Tài chính được tổ chức lại thành Cơ quan Dịch vụ Tài chính trực thuộc FRC (Ủy ban Tái thiết Tài chính). Với văn phòng tại Tokyo, Cơ quan được ủy quyền cung cấp sự ổn định của lĩnh vực tài chính bằng cách điều chỉnh thị trường ngân hàng, hối đoái và bảo hiểm. Với Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch (SESC), Kế toán Công chứng (CPA) và Ban Giám sát Kiểm toán (AOB), Cơ quan này thuộc quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính. JFSA chịu trách nhiệm trực tiếp về tính bảo mật và tính nhất quán của hệ thống tài chính Nhật Bản, được đảm bảo thông qua hoạch định chính sách cũng như giám sát các nhà môi giới do JFSA Nhật Bản quản lý và tất cả các giao dịch chứng khoán. JFSA nỗ lực để giữ cho thị trường tài chính Nhật Bản phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và an toàn trước những người tham gia thị trường gian lận. Nhiệm vụ của nó không khác nhiều so với các nhiệm vụ giám sát ở Châu Âu và Hoa Kỳ với trọng tâm chính là minh bạch, cạnh tranh, ổn định, tin tưởng vào thị trường và các điều kiện công bằng. Tất cả các cơ quan giám sát đều có mục tiêu và mục tiêu giống nhau và hoạt động vì lợi ích cao nhất của các bên tham gia thị trường.

Nhật Bản là một trong những trung tâm tài chính và kinh tế lớn nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là nhiều thế kỷ, với một cơ quan có thẩm quyền vững chắc trên chính trường và kinh tế thế giới. Điều này rõ ràng có nghĩa là Forex, với tư cách là một doanh nghiệp, cũng sẽ phát triển như một phần của sự phát triển và văn hóa của ngành tài chính. Nhiều nhà môi giới ngoại hối trong ngành đã nhận ra điều này và mở ra cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch Nhật Bản, những người được tiếp cận thị trường trong điều kiện chất lượng cao và theo các điều khoản quy định của chính phủ thông qua Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

Đồng Yên Nhật và tầm quan trọng của nó trong ngành ngoại hối

Đồng Yên Nhật được xếp hạng cao trên thị trường ngoại hối là một trong những loại tiền tệ có thể giao dịch được. Tổng cộng 80% thị trường chỉ bị chi phối bởi bảy loại tiền tệ và đồng Yên là một trong số đó. Thông thường, những loại tiền tệ và cặp tiền tệ này được biết đến như những cặp tiền tệ chính dựa trên tần suất giao dịch. Nhật Bản được biết đến là một nền kinh tế rất phát triển với GDP rất cao, và không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này là một nhân tố quan trọng trong thị trường ngoại hối. Nhiều người không thể tin rằng đồng Yên lại yếu như vậy so với USD trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh của Nhật Bản (1USD bằng 105.108 YEN). Trước hết, chúng ta hãy làm rõ rằng đồng Yên không quá yếu vì giá trị của một loại tiền tệ gắn liền với sự gia tăng của nó theo thời gian chứ không phải giá trị danh nghĩa. Trong vòng 40 năm qua, đồng Yên đã tăng hơn 300% so với USD. Đồng Yên bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trong quá khứ, chủ yếu là bởi Thế chiến thứ hai, gây ra lạm phát lớn trong nước. Sau Thế chiến thứ hai, đồng Yên được cố định với USD ở mức cố định là 360 Yên. Sự sắp xếp đó kết thúc vào đầu những năm 1970, và kể từ đó, giá trị của đồng Yên đã tăng vọt. Đồng Yên cũng là đồng tiền dự trữ chính của tất cả các nước châu Á khác, điều này cho thấy sự ổn định của đồng tiền này. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch các cặp tiền tệ với đồng Yên, vì nó được coi như một loại đảm bảo do tính ổn định của nó. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo trong thị trường Forex và các nhà giao dịch phải nghiên cứu kỹ thị trường để dự đoán các chuyển động của tiền tệ. Cho dù đồng Yên có vẻ mạnh đến đâu, thị trường vẫn năng động và ngay cả đồng Yên, cũng như USD hoặc GBP, có thể đi theo hướng ngược lại. đồng Yên được cố định với USD ở tỷ giá cố định là 360 Yên. Sự sắp xếp đó kết thúc vào đầu những năm 1970, và kể từ đó, giá trị của đồng Yên đã tăng vọt. Đồng Yên cũng là đồng tiền dự trữ chính của tất cả các nước châu Á khác, điều này cho thấy sự ổn định của đồng tiền này. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch các cặp tiền tệ với đồng Yên, vì nó được coi như một loại đảm bảo do tính ổn định của nó. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo trong thị trường Forex và các nhà giao dịch phải nghiên cứu kỹ thị trường để dự đoán các chuyển động của tiền tệ. Cho dù đồng Yên có vẻ mạnh đến đâu, thị trường vẫn năng động và ngay cả đồng Yên, cũng như USD hoặc GBP, có thể đi theo hướng ngược lại. đồng Yên được cố định với USD ở tỷ giá cố định là 360 Yên. Sự sắp xếp đó kết thúc vào đầu những năm 1970, và kể từ đó, giá trị của đồng Yên đã tăng vọt. Đồng Yên cũng là đồng tiền dự trữ chính của tất cả các nước châu Á khác, điều này cho thấy sự ổn định của đồng tiền này. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch các cặp tiền tệ với đồng Yên, vì nó được coi như một loại đảm bảo do tính ổn định của nó. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo trong thị trường Forex và các nhà giao dịch phải nghiên cứu kỹ thị trường để dự đoán các chuyển động của tiền tệ. Cho dù đồng Yên có vẻ mạnh đến đâu, thị trường vẫn năng động và ngay cả đồng Yên, cũng như USD hoặc GBP, có thể đi theo hướng ngược lại. Đồng Yên cũng là đồng tiền dự trữ chính của tất cả các nước châu Á khác, điều này cho thấy sự ổn định của đồng tiền này. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch các cặp tiền tệ với đồng Yên, vì nó được coi như một loại đảm bảo do tính ổn định của nó. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo trong thị trường Forex và các nhà giao dịch phải nghiên cứu kỹ thị trường để dự đoán chuyển động của tiền tệ. Cho dù đồng Yên có vẻ mạnh đến đâu, thị trường vẫn năng động và ngay cả đồng Yên, cũng như USD hoặc GBP, có thể đi theo hướng ngược lại. Đồng Yên cũng là đồng tiền dự trữ chính của tất cả các nước châu Á khác, điều này cho thấy sự ổn định của đồng tiền này. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch các cặp tiền tệ với đồng Yên, vì nó được coi như một loại đảm bảo do tính ổn định của nó. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo trong thị trường Forex và các nhà giao dịch phải nghiên cứu kỹ thị trường để dự đoán các chuyển động của tiền tệ. Cho dù đồng Yên có vẻ mạnh đến đâu, thị trường vẫn năng động và ngay cả đồng Yên, cũng như USD hoặc GBP, có thể đi theo hướng ngược lại.

Các nhà môi giới ngoại hối theo quy định của JFSA

Nhật Bản có một nền kinh tế đặc biệt, tiên tiến và thị trường ngoại hối phù hợp, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch chất lượng hàng đầu thông qua tính nhất quán của thị trường, tính thanh khoản cao, nền tảng hiện đại, bảo mật và cuối cùng là các quy định hỗ trợ khách hàng. Cơ quan Dịch vụ Tài chính có cơ quan quản lý và hoạch định chính sách với sự ủy quyền của Bộ Tài chính, đồng thời tích cực thực thi các luật và quy định bảo vệ khách hàng cuối cùng với các nhà môi giới do JFSA Nhật Bản quản lý. Các nhà môi giới ngoại hối ở Nhật Bản đang tuân theo các tiêu chuẩn cao, cũng như các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác, tất cả đều được giám sát bởi JFSA. JFSA cũng làm việc cùng với các cơ quan quản lý khác để xây dựng một quy định quốc tế nhất quán, đồng thời đóng một vai trò trong sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. JFSA cũng cung cấp thông tin chi tiết và đầu vào liên tục cho các thương nhân. Do đó, các nhà môi giới do JFSA quản lý được tin cậy rộng rãi và họ đang được quản lý chặt chẽ trong một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy cho các nhà giao dịch tham gia. Các công ty ngoại hối nước ngoài muốn đảm bảo cho khách hàng Nhật Bản phải có giấy phép JFSA bất kể họ ở đâu. JFSA đã đưa ra cảnh báo đối với các nhà môi giới ngoại hối cố gắng thâm nhập thị trường Nhật Bản, tức là giành được các khách hàng ở Nhật Bản, mà không đăng ký tại Nhật Bản. JFSA không chấp nhận hoặc chấp thuận các giấy phép có được ở nước ngoài, ngay cả khi các nhà môi giới không có văn phòng khu vực ở Nhật Bản. Khi JFSA cho rằng một nhà môi giới đang nhắm mục tiêu đến các thương nhân Nhật Bản, họ sẽ phản ứng tương ứng. JFSA nhấn mạnh và lịch sự khuyên các nhà giao dịch kiểm tra các doanh nghiệp đã đăng ký và nhà môi giới ngoại hối trên trang web của họ.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang