NFA

  • National Futures Association
  • Hiệp hội hợp đồng tương lai
  • Quốc gia : United States of America
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

NFA là viết tắt của National Futures Association, và là một cơ quan độc lập tự quản có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của họ là phát triển các chương trình quản lý để quản lý hợp đồng tương lai, bảo vệ các nhà giao dịch và hỗ trợ các nhà môi giới ngoại hối đáp ứng các tiêu chí bao gồm tất cả những điều trên. Họ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai chịu trách nhiệm về quy định ngành hàng hóa kỳ hạn của Hoa Kỳ.

Năm 1974, Quốc hội thành lập Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Luật tương tự đã thành lập CFTC cũng cho phép thành lập các hiệp hội hợp đồng tương lai đã đăng ký, tạo cơ hội cho ngành này tạo ra một tổ chức tự quản lý. Việc chỉ định chính thức NFA là "hiệp hội hợp đồng tương lai đã đăng ký" được CFTC cấp vào ngày 22 tháng 9 năm 1981. NFA bắt đầu hoạt động theo quy định của mình vào năm 1982.

Hội đồng quản trị của NFA là cơ quan quản lý và phát triển chính sách chính. Hội đồng quản trị bao gồm cả Giám đốc thành viên và Giám đốc đại chúng.

NFA chủ yếu được tài trợ bằng các khoản thanh toán từ hội phí và lệ phí thành viên, và từ phí thẩm định do các Thành viên và người sử dụng thị trường phái sinh trả. Hội đồng quản trị của NFA xem xét và phê duyệt ngân sách hàng năm.

NFA là Cơ quan quản lý hàng đầu của Đế chế Forex

Các công ty thành viên của NFA đảm bảo một môi trường hoạt động tài chính minh bạch, điều này rất quan trọng để thiết lập lòng tin giữa công ty môi giới và các nhà giao dịch của nó. NFA áp đặt các quy định và thủ tục rất nghiêm ngặt đối với các công ty môi giới với mục tiêu tạo điều kiện an toàn cho các khoản đầu tư của thương nhân (còn gọi là trader).

NFA đảm bảo rằng quỹ của trader được tách biệt khỏi tài chính của công ty để đảm bảo rằng các hoạt động điều hành chỉ được tài trợ từ ngân sách của công ty.

Các sàn forex được hỗ trợ bởi NFA là các doanh nghiệp ổn định và có tính thanh khoản cao và có đủ tài sản để hỗ trợ các vị trí của khách hàng bằng các phương tiện tài chính của riêng họ. Hơn nữa, để đăng ký với NFA, các công ty forex phải có vốn ròng tối thiểu là 15.000.000 đô la để chứng minh khả năng của họ trong việc hỗ trợ các vị trí của khách hàng.

Các công ty có nghĩa vụ phát hành báo cáo hàng tuần về số dư tài khoản của họ cho NFA, và chúng phải tuân theo các cuộc kiểm toán tổng thể hàng năm. Cán bộ và nhân viên của công ty tham gia khóa đào tạo NFA cụ thể và được cấp chứng chỉ.

NFA, cùng với CFTC , cảnh báo về các công ty và hành động gian lận, đồng thời đưa ra danh sách chi tiết về các công ty môi giới thành viên đáng tin cậy và an toàn cho khách hàng.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang