SCB

  • The Securities Commission of The Bahamas
  • Uỷ ban chứng khoán Bahamas
  • Quốc gia : Bahamas
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

SCB viết tắt của The Securities Commission of The Bahamas là Ủy ban Chứng khoán Bahamas. SCB là cơ quan nhà nước, được thành lập vào năm 1995, cam kết tăng trưởng và phát triển một khu vực dịch vụ tài chính sôi động, cạnh tranh, nổi tiếng về sự xuất sắc về quy định. Ủy ban chịu trách nhiệm điều tiết và giám sát các quỹ đầu tư, chứng khoán và thị trường vốn ở Bahamas. Ủy ban sử dụng giám sát thị trường, giám sát quy định, thực thi luật chứng khoán và chương trình giáo dục nhà đầu tư của mình để bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì thị trường công bằng, hiệu quả và minh bạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Ủy ban cũng có chức năng là Thanh tra các Dịch vụ Tài chính và Doanh nghiệp, được bổ nhiệm làm Thanh tra vào ngày 1 tháng 1 năm 2008. Với tư cách này, Ủy ban có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hoạt động phù hợp với Bộ Tài chính và Doanh Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ năm 2000, quy định việc cấp phép và quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và doanh nghiệp.

Sàn Quốc gia Mã số
ICMarkets Australia SIA-F214
FxPro Cyprus SIA-F184

Quảng Cáo Cuối Trang