SFC

 • Securities and Futures Commission Hongkong
 • Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hongkong
 • Quốc gia : China
 • Loại hình : Tổ chức tư nhân

SFC viết tắt của Securities and Futures Commission Hongkong, nghĩa là Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hongkong. SFC là một cơ quan luật định độc lập được thành lập vào năm 1989 để điều chỉnh các thị trường chứng khoán và thị trường tương lai của Hồng Kông.

SFC lấy quyền điều tra, khắc phục và kỷ luật của mình từ Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFO) và luật pháp phụ. Hoạt động độc lập với Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông, SFC được tài trợ chủ yếu bằng phí giao dịch và phí cấp phép.

Chức năng của SFC

SFO đã giao cho SFC nhiều vai trò. Trách nhiệm chính của SFC bao gồm duy trì và thúc đẩy tính công bằng, hiệu quả, tính cạnh tranh, tính minh bạch và trật tự của ngành chứng khoán và hợp đồng tương lai. Phạm vi công việc của SFC bao gồm:

 • Thiết lập và thực thi các quy định của thị trường, bao gồm điều tra các vi phạm quy tắc và hành vi sai trái của thị trường;
 • Cấp phép và giám sát các trung gian 1 tiến hành các hoạt động thuộc trách nhiệm quản lý của SFC;
 • Giám sát các nhà điều hành thị trường, bao gồm trao đổi, thanh toán bù trừ, công ty đăng ký cổ phiếu và các nền tảng giao dịch thay thế, đồng thời giúp cải thiện cơ sở hạ tầng thị trường;
 • Cho phép các sản phẩm đầu tư và cung cấp tài liệu trước khi phân phối cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ;
 • Thực hiện giám sát các quy định quản lý việc mua lại và sáp nhập các công ty đại chúng và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong Limited về các vấn đề niêm yết;
 • Hợp tác và cung cấp hỗ trợ cho các cơ quan quản lý địa phương, Đại lục và nước ngoài;
 • Giúp nhà đầu tư hiểu được hoạt động của thị trường, rủi ro khi đầu tư và các quyền và trách nhiệm của họ
Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang