SFSA

 • Financial Services Authority of Seychelles
 • Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles
 • Quốc gia : Seychelles
 • Loại hình : Tổ chức tư nhân

SFSA viết tắt của Financial Services Authority of Seychelles, nghĩa là Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles. SFSA là một cơ quan tài chính quốc tế được thành lập và có uy tín, cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế một loạt các sản phẩm hiệu quả về thuế đáp ứng các tiêu chí ngày càng khắt khe về tính linh hoạt, khả năng thích ứng và bảo mật. Đất nước Seychelles được hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ tích cực thúc đẩy và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực tài chính. Môi trường pháp lý đã được phát triển cẩn thận thông qua sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân. Điều này đã cho phép Seychelles tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa các yêu cầu quốc tế của các thông lệ tốt nhất toàn cầu và nhu cầu của các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

SFSA là cơ quan quản lý cho các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles. Được thành lập theo Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính năm 2013, Cơ quan này chịu trách nhiệm cấp phép, giám sát và phát triển ngành dịch vụ tài chính phi ngân hàng của Seychelles.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính giám sát và quy định:

 • Dịch vụ ủy thác;
 • Thị trường vốn;
 • Kế hoạch đầu tư tập thể;
 • Bảo hiểm;
 • Khu thương mại quốc tế;
 • Cờ bạc tương tác;
 • Máy đánh bạc;
 • Sòng bạc.

Khi thực hiện chức năng quản lý và giám sát của mình, FSA liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và các thông lệ tốt nhất để duy trì một trung tâm tài chính lành mạnh và có uy tín ở Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, Seychelles điều hành một trong những Công ty đăng ký IBC nhanh nhất trên thế giới với sự hợp nhất trong cùng ngày.

SFSA cũng đóng vai trò là Cơ quan đăng ký cho những việc sau:

 • Các công ty kinh doanh quốc tế;
 • Nền tảng đầu tư (Foundation)
 • Công ty hợp danh hữu hạn;
 • Quỹ tín thác quốc tế ở Seychelles.

Dưới đây là danh sách các khoản phí đăng ký của chính phủ cho các tổ chức và các thỏa thuận pháp lý.

Các công ty kinh doanh quốc tế Phí thành lập - US $ 100
Công ty (Giấy phép đặc biệt) Phí thành lập - 1.000 đô la Mỹ
Tín thác quốc tế Tuyên bố về quỹ tín thác quốc tế theo mục 75 của Đạo luật - USD $ 100
Hợp tác hạn chế Phí đăng ký - US $ 200
Nền tảng đầu tư (Foundation) Phí đăng ký - US $ 200

Quốc gia này nhận ra tầm quan trọng của các công nghệ thông minh như sự phát triển nhanh chóng của tiền điện tử vì nó đại diện cho một phần quan trọng của lĩnh vực đổi mới tổng thể.

Cơ hội đầu tư vào Dịch vụ Tài chính bao gồm:

 • Các công ty kinh doanh quốc tế (IBC)
 • Công ty (Giấy phép đặc biệt)
 • Tổ chức sáng lập(Foundations)
 • Tổ chức tín thác quốc tế
 • Hợp tác hữu hạn
 • Quỹ tương hỗ và Quỹ phòng hộ
 • Các công ty tế bào được bảo vệ
 • Chứng khoán
 • Bảo hiểm không trong nước

Là một trong những khu vực kinh tế xã hội ổn định nhất trên thế giới, Seychelles là khu vực tài phán được đánh giá cao để tiến hành các hoạt động kinh doanh quốc tế.

Những lợi thế khi đầu tư vào các Công ty Kinh doanh Quốc tế của Seychelles là:

 • Không có nghĩa vụ thuế ở Seychelles.
 • Không yêu cầu vốn cổ phần tối thiểu.
 • Không giới hạn quốc tịch đối với Giám đốc hoặc Cổ đông và sở hữu 100% nước ngoài được phép.
 • Yêu cầu tối thiểu một Giám đốc và một Cổ đông và những người này có thể là cùng một người.
 • Không yêu cầu kiểm toán tài khoản.
 • Chi phí hiệu quả khi bảo trì liên tục.
 • Không yêu cầu cuộc họp hàng năm được tổ chức tại Seychelles; có thể được tổ chức ở bất cứ đâu trên thế giới.
 • Không có kiểm soát ngoại hối và tiền có thể di chuyển tự do ở nước ngoài.
 • Các Công ty Kinh doanh Quốc tế của Seychelles không có nghĩa vụ thuế.
 • Không có yêu cầu vốn cổ phần tối thiểu.
 • Không giới hạn quốc tịch đối với Giám đốc hoặc Cổ đông và sở hữu 100% nước ngoài được phép.
 • Chỉ cần một Giám đốc và một Cổ đông và những người này có thể là cùng một người.
 • Yêu cầu báo cáo tối thiểu; không cần kiểm toán hoặc khai thuế.
 • Chi phí hiệu quả khi bảo trì liên tục.
 • Không yêu cầu thư ký công ty.
 • Không yêu cầu cuộc họp thường niên phải được tổ chức tại Seychelles, có thể được tổ chức ở bất kỳ đâu trên thế giới.
 • Không có kiểm soát ngoại hối và tiền có thể được tự do ở nước ngoài.
 • Thông tin về cổ đông, chủ sở hữu thụ hưởng và giám đốc không được truy cập công khai.
Sàn Quốc gia Mã số
Exness Seychelles SD025
ICMarkets Australia SD018
HotForex Saint Vincent and the Grenadines 8419176-1

Quảng Cáo Cuối Trang