SVGFSA

  • FINANCIAL SERVICES AUTHORITY St Vincent and The Grenadines
  • CƠ QUAN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH St Vincent and Grenadines
  • Quốc gia : Saint Vincent and the Grenadines
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

SVGFSA viết tắt của FINANCIAL SERVICES AUTHORITY St Vincent & The Grenadines, nghĩa là Cơ quan Dịch vụ Tài chính Vincent & Grenadines được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2012 theo Đạo luật của Nghị viện, Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính, thành lập một đơn vị quản lý duy nhất có trách nhiệm điều chỉnh một số thực thể và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và cung cấp các vấn đề được quản lý.

SVGFSA được Quốc hội thành lập nhằm thiết lập một hệ thống mới để quản lý, kiểm soát trực tiếp và giám sát ngành dịch vụ tài chính quốc tế và các tổ chức phi ngân hàng trong nước tại quốc gia này.

Thực thể mới này đã tập hợp ba cơ quan quản lý riêng biệt là Cơ quan Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSA), Ban Hợp tác của Bộ Huy động Quốc gia, Phát triển Xã hội, v.v. và Ban Giám sát và Điều tiết trong Bộ Tài chính. Hỗn hợp này đã mang lại những lợi ích đáng kể bằng cách hợp lý hóa các chức năng, hợp nhất các nguồn lực và tối ưu hóa hiệu quả.

Vai trò của nó được xác định rõ ràng bởi Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính, số 33 năm 2011. Hoạt động kinh doanh của Cơ quan dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc. Nhiệm vụ của SVGFSA bắt nguồn từ các đối tượng pháp lý và mục đích của nó. Được xác định rõ ràng trong Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính, số 33 năm 2011, SVGFSA được trao quyền “ để điều chỉnh, giám sát và phát triển lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở St. Vincent và Grenadines ”.

SVGFSA chịu trách nhiệm trước Chính phủ St. Vincent và Grenadines về việc quản lý và thực thi những ban hành được quy định trong luật quản lý của nó. Do đó, là một phần nhiệm vụ của mình, SVGFSA có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Đạo luật SVGFSA và các ban hành, quy định hoặc hướng dẫn cụ thể khác. Nó cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi tổ chức tài chính được cấp phép được quản lý đúng cách và duy trì ổn định về tài chính. Do đó, SVGFSA có quyền can thiệp vào các công việc của một pháp nhân được quản lý nhằm mục đích bảo vệ khách hàng.

SVGFSA cung cấp dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp cho IFS và các lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng. Việc hợp nhất các công ty kinh doanh quốc tế, công ty trách nhiệm hữu hạn và đăng ký ủy thác quốc tế có thể được hoàn thành trong vòng một ngày làm việc. Tất cả các giao dịch kinh doanh quốc tế được thực hiện thông qua các dịch vụ của 'Đại lý & Người được ủy thác đã Đăng ký'. Đại lý & Người được ủy thác đã đăng ký được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép và quản lý theo một chế độ do Đạo luật Người ủy thác (Cấp phép) cho Người đại diện đã đăng ký, Chương 105 của Luật sửa đổi của St. Vincent và Grenadines 2009.

SVGFSA cũng nhằm mục đích chủ động cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin cậy về các sáng kiến ​​quốc tế có tác động đến lĩnh vực dịch vụ tài chính. Cơ quan này đóng vai trò là Đại diện được chỉ định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về các sáng kiến ​​quốc tế khác nhau, bao gồm cả OECD.

Sàn Quốc gia Mã số
HotForex Saint Vincent and the Grenadines 22747 IBC 2015
OctaFX Saint Vincent and the Grenadines 19776 IBC 2011
Axi Australia 25417 IBC 2019

Quảng Cáo Cuối Trang