VFSC

  • Vanuatu Financial Services Commission
  • Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu
  • Quốc gia : Vanuatu
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân

VFSC viết tắt của Vanuatu Financial Services Commission, nghĩa là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu được chính thức thành lập vào tháng 12 năm 1993, sau khi Quốc hội Vanuatu ban hành Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu số 35 năm 1993. Trước đó, chúng tôi là Cơ quan đăng ký Công ty và Bộ phận Tiếp nhận Chính thức của Kho bạc. kể từ năm 1971 thuộc Bộ quản lý Kinh tế Anh và sau khi độc lập vào tháng 7 năm 1980, Bộ Tài chính và Quản lý Kinh tế.

Chức năng chính của VFSC là vận hành một Cơ quan đăng ký hiệu lực và hiệu quả, ngoài ra, nó còn có nhiệm vụ điều chỉnh và giám sát ngành dịch vụ tài chính không nhận tiền gửi của Vanuatu. Chức năng này sẽ bao gồm quảng bá ngành công nghiệp ra nước ngoài và bảo vệ danh tiếng của nó khỏi những kẻ kinh doanh không mong muốn.

Sàn Quốc gia Mã số

Quảng Cáo Cuối Trang