Cuộc thi Forex - Contest Forex

Danh sách các cuộc thi forex, contest forex của các sàn forex, cập nhật mới nhất, liên tục.STT Tên cuộc thi Tài khoản Giải lớn nhất Tình trạng Ngày kết thúc Loại cuộc thi Sàn
1 Cuộc thi Demo ‘Từ Ảo đến Thật’ của HotForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 2000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : HotForex
2 Cuộc thi Traders Awards - Hotforex Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : HotForex
3 Cuộc thi demo fbs league Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 450 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : FBS
4 Cuộc thi Virtual Reality Competition - Alpari Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 2500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Theo vòng Sàn : Alpari
5 Cuộc thi demo thứ sáu may mắn hàng tuần - Capprofx Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất :  1,000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Capprofx
6 Cuộc thi Rally Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Grand Capital
7 Cuộc thi Week with CFD - RoboForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : RoboForex
8 Cuộc thi Drag Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 200 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng ngày Sàn : Grand Capital
9 Cuộc thi KingSize MT5 - RoboForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : RoboForex
10 Cuộc thi demo kỷ niệm 15 năm - Weltrade Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất :  1500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Weltrade
11 Cuộc thi Champion MT4 Demo - OctaFX Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : OctaFX
12 Cuộc thi Learn and Earn - LMFX Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : LMFX
13 Cuộc thi giao dịch Demo Forex - Invest AZ Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 2,000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Theo vòng Sàn : Invest-AZ
14 Cuộc thi Trade Day - RoboForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 350 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : RoboForex
15 Cuộc thi Money Managers - FXOpen Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 5000 usd Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Theo đúng lịch Sàn : FXOpen
16 Cuộc thi Futures Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Grand Capital
17 Cuộc thi best of the best - LiteForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 4000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : LiteForex
18 Cuộc thi Trader of the Month - Tickmill Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : Tickmill
19 Cuộc thi best trader - Vaanex Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 2,000 Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : Vaanex
20 Cuộc thi monthly traders’ - Larson Holz Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn :  Larson Holz
21 Cuộc thi Micro Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : Fund - 300% Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Grand Capital
22 Cuộc thi 11th Anniversary trading - Traders Trust Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 5000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : Traders Trust
23 Cuộc thi Formula FX - Alpari Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 300 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Alpari
24 Cuộc thi Demo Forex - Roboforex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 700 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : RoboForex

Quảng cáo cuối trang