Cuộc thi forex tài khoản ảo - Demo contest forex

Danh sách các cuộc thi forex tài khoản ảo, demo contest forex. Các cuộc thi forex tài khoản ảo được diễn đàn Forex Vua cập nhật thường xuyên, mới nhất.STT Tên cuộc thi Tài khoản Giải lớn nhất Tình trạng Ngày kết thúc Loại cuộc thi Sàn
1 Cuộc thi Demo ‘Từ Ảo đến Thật’ của HotForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 2000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : HotForex
2 Cuộc thi demo fbs league Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 450 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : FBS
3 Cuộc thi Virtual Reality Competition - Alpari Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 2500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Theo vòng Sàn : Alpari
4 Cuộc thi demo thứ sáu may mắn hàng tuần - Capprofx Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất :  1,000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Capprofx
5 Cuộc thi Rally Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Grand Capital
6 Cuộc thi Week with CFD - RoboForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : RoboForex
7 Cuộc thi Drag Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 200 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng ngày Sàn : Grand Capital
8 Cuộc thi KingSize MT5 - RoboForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : RoboForex
9 Cuộc thi demo kỷ niệm 15 năm - Weltrade Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất :  1500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Weltrade
10 Cuộc thi Champion MT4 Demo - OctaFX Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 500 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : OctaFX
11 Cuộc thi Learn and Earn - LMFX Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : LMFX
12 Cuộc thi giao dịch Demo Forex - Invest AZ Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 2,000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Theo vòng Sàn : Invest-AZ
13 Cuộc thi Trade Day - RoboForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 350 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : RoboForex
14 Cuộc thi Futures Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Grand Capital
15 Cuộc thi best of the best - LiteForex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 4000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : LiteForex
16 Cuộc thi Demo Forex - Roboforex Cuộc thi Tài khoản ảo Giải nhất : 700 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : RoboForex

Quảng cáo cuối trang