Cuộc thi Demo ‘Từ Ảo đến Thật’ của HotForex

Cuộc thi Demo ‘Từ Ảo đến Thật’ của HotForex là cuộc thi chỉ được tổ chức trên các tài khoản Demo. Do đó, không có rủi ro tiền tệ đối với người tham gia nhưng các giải thưởng bằng tiền mặt đang chờ đợi những người thắng cuộc là thật!

Cuộc thi Demo do HF Markets (SV) Ltd cung cấp cho trader theo các Điều khoản và Điều kiện sau và chỉ dành cho các tài khoản cuộc thi demo .

1. Giới thiệu

1.1. Cuộc thi Demo dành cho tất cả các Khách hàng của Công ty đã đáp ứng Tiêu chí cho Cuộc thi Demo này như được nêu trong đoạn 1.2. của Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi Demo .

1.2. Để Khách hàng đủ điều kiện tham gia Cuộc thi Demo, anh ta phải mở Tài khoản giao dịch với Công ty theo Thỏa thuận mở tài khoản và anh ta phải đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp được áp dụng tại quốc gia cư trú của mình hoặc nếu không thì không được coi là "trẻ vị thành niên" tại quốc gia cư trú của anh ta. Chỉ những Khách hàng có tài khoản Cuộc thi Demo mới đủ điều kiện tham gia cuộc thi này.

1.3. Theo đây, Khách hàng thừa nhận, xác nhận và chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện như được nêu trong Cuộc thi Demo này và / hoặc bất kỳ Thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào khác giữa anh ta và Công ty.

2. Thời gian đăng ký và giao dịch

2.1. Ngày đăng ký và giao dịch của Cuộc thi Demo cho mỗi cuộc thi hàng tháng như sau:

 • Bắt đầu vào: Ngày đầu tiên của tháng, 00:01 giờ máy chủ
 • Kết thúc vào: Ngày cuối cùng của tháng, 23:59, giờ máy chủ

3. Điều khoản và Điều kiện

3.1. Đây là cuộc thi hàng tháng nên thời gian giao dịch kéo dài trong 1 tháng, tức là từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của tháng nhất định.

3.2. Đòn bẩy cố định ở mức 1: 200 và không thể thay đổi.

3.3. Số tiền gửi ảo ban đầu là 10.000 USD.

3.4. Cuộc thi Demo chỉ có thể được áp dụng cho 1 (một) tài khoản cho mỗi Khách hàng.

3.5. Cuộc thi Demo không thể áp dụng cho 2 (hai) người dự thi trở lên có cùng địa chỉ IP .

3.6. Không có tiền thưởng được trao cho các giải thưởng đã giành được.

3.7. Khi hết thời hạn giao dịch trong một tháng nhất định, tất cả các tài khoản Cuộc thi Demo trước đó sẽ bị xóa.

3.8. Vào cuối mỗi tháng, tất cả các giao dịch đang mở sẽ được đóng trước khi tính toán cuối cùng.

3.9. Khi hết thời hạn giao dịch trong một tháng nhất định, tất cả các vị thế mở sẽ bị đóng. Số dư cuối kỳ sẽ được bao gồm trong công thức lãi.

3.10. Công thức tăng được sử dụng để xác định 3 người chiến thắng hàng đầu cho mỗi giai đoạn giao dịch được sử dụng để xác định hệ thống xếp hạng cuộc thi.

Công thức tăng là: Gain = [(Số dư cuối kỳ -Số dư đầu kỳ) / Số dư đầu kỳ] * 100.

3.11. Công thức tăng được sử dụng sẽ đánh dấu bất kỳ% âm nào là 0 trên Tài khoản Cuộc thi Demo.

Ví dụ về công thức kiếm tiền :

Vídụ A (Lợi nhuận)

 • Số dư đầu kỳ: 10.000 USD
 • Số dư cuối kỳ: 50.000 USD
 • [(50.000 –10.000) / 10.000] * 100 = 400% lãi.

Ví dụ B (Lỗ)

 • Số dư đầu kỳ: 10.000 USD
 • Số dư cuối kỳ: 4.000 USD
 • [(4.000 –10.000) / 10.000] * 100 = - Lãi 60% = 0%.

3.12. Số tiền chiến thắng chỉ được trao dưới dạng tín dụng tài khoản và không thể rút ra. Khách hàng có thể rút lợi nhuận nếu đáp ứng các yêu cầu quy định tại mục 5.3 dưới đây.

3,13. Không có rủi ro tiền tệ khi tham gia; tuy nhiên, có những giải thưởng tiền mặt thực dành cho 3 người chiến thắng hàng đầu.

3,14. Bất kỳ loại Giao dịch bị Cấm nào theo Khoản 27.1. Thỏa thuận Mở Tài khoản của Công ty không được phép.

3,15. Trong trường hợp tài khoản giao dịch của các giải thưởng được ghi có vẫn không hoạt động trong khoảng thời gian sáu mươi (60) ngày dương lịch, Công ty có quyền rút bất kỳ lợi nhuận nào và quỹ giải thưởng khách hàng đã được trao giải thông qua Cuộc thi Demo.

4. Thông tin tài khoản

4.1. Khách hàng phải đăng ký cuộc thi qua trang dành riêng cho cuộc thi để tham gia.

4.2. Khách hàng chỉ có thể đăng ký cho mỗi giai đoạn giao dịch một lần, tuy nhiên, việc đăng ký cho mỗi giai đoạn giao dịch có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào miễn là giai đoạn giao dịch vẫn còn hoạt động.

5. Yêu cầu về kiểu dáng và khối lượng

5.1. 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất sẽ được trao giải như sau:

 • Giải nhất 2.000 usd được ghi có trong Tài khoản Trực tiếp;
 • Giải nhì 1.000 usd được ghi có trong tài khoản Trực tiếp;
 • Giải ba 500 usd được ghi có trong Tài khoản Trực tiếp.

5.1. Giải thưởng sẽ được ghi có vào Tài khoản Giao dịch Trực tiếp với điều kiện là ví đó được Công ty phê duyệt đầy đủ .

5.2. Thành tích của 10 người tham gia hàng đầu sẽ được công bố trên trang chủ Cuộc thi Demo mỗi ngày một lần.

5.3. Không thể rút tiền giải thưởng nhưng có thể rút bất kỳ khoản lợi nhuận nào miễn là (những) người chiến thắng đã hoàn thành ít nhất 50 giao dịch quay vòng và tổng khối lượng là 10 lô tiêu chuẩn .

Ví dụ về người tham gia đủ điều kiện rút lợi nhuận từ giải thưởng:

 • Giải thưởng được trao hiện tại : 2000 usd
 • Số dư hiện tại : 2500 usd
 • Số lượng giao dịch : 51
 • Tổng khối lượng (lô tiêu chuẩn ) : 10,5
 • Số tiền đủ điều kiện để rút : 500 usd

Ví dụ về người tham gia không đủ điều kiện rút lợi nhuận từ giải thưởng:

 • Giải thưởng được trao : 2000 usd
 • Số dư hiện tại : 2500 usd
 • Số lượng giao dịch : 24
 • Tổng khối lượng (lô tiêu chuẩn ) : 11
 • Số tiền đủ điều kiện để rút : 0 usd

6. Thông tin rút tiền

6.1. Người thắng cuộc chỉ có thể gửi 1 (một) yêu cầu rút tiền để yêu cầu lợi nhuận của họ trên Tài khoản Trực tiếp mà Giải thưởng Cuộc thi Demo đã được ghi có. Sau khi thu hồi lợi nhuận, số tiền Giải thưởng sẽ được khấu trừ từ các Tài khoản Trực tiếp, sau đó sẽ được lưu trữ.

6.2. Tất cả các Tài khoản Demo được lưu trữ vào cuối giai đoạn giao dịch khi Cuộc thi Demo kết thúc vào một tháng nhất định.

6.3. Khách hàng muốn tham gia lại cuộc thi nên mở tài khoản Cuộc thi Demo mới để tham gia vòng mới.

7. Lời cảm ơn

7.1. Những người chiến thắng trước đây của bất kỳ cuộc thi nào khác của Công ty và / hoặc bất kỳ thí sinh nào có liên quan trực tiếp đến người chiến thắng trước đó không có quyền giành được bất kỳ mức giá nào của Cuộc thi Demo này và hoặc bất kỳ cuộc thi nào trong tương lai của Công ty.

7.2. Khách hàng xác nhận rằng Cuộc thi Demo được cung cấp bởi Công ty và tất cả các công ty khác trong HF Markets Group. Những người tham gia cạnh tranh với tất cả Khách hàng của Nhóm Thị trường HF và có thể Khách hàng chiến thắng có thể đến từ bất kỳ công ty nào

7.3. Khách hàng chiến thắng thừa nhận và xác nhận rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế có thể phát sinh do chấp nhận giải thưởng Cuộc thi Demo.

7.4. Bằng cách xác nhận và chấp nhận giải thưởng Cuộc thi Demo, mỗi người chiến thắng đồng ý để hình ảnh và tên của họ được sử dụng cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo trên trang web của Công ty (để được chỉ định và thực hiện theo quyết định riêng của Công ty).

7,5. Bằng cách tham gia cuộc thi, người tham gia ủy quyền cho Công ty thông báo kết quả tạm thời và tên của họ trên các trang web của Công ty một cách thường xuyên.

7.6. Bằng cách đăng ký và tham gia Cuộc thi Demo, Khách hàng xác nhận rằng anh ta đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi Demo và bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào khác của Công ty có thể áp dụng.

8. Chấm dứt, xem xét và sửa đổi

8.1. Công ty có thể yêu cầu các tài liệu xác minh (chẳng hạn như Bằng chứng về Địa chỉ, Bằng chứng về Danh tính, v.v.) để chấp thuận đơn đăng ký của Khách hàng trong Cuộc thi Demo.

8.2. Trong trường hợp (những) người chiến thắng chính thức của Cuộc thi Demo không đáp ứng các yêu cầu KYC của Tài khoản Trực tiếp của Công ty , theo quy định của các cơ quan quản lý của Công ty, (những) người chiến thắng sẽ tự động bị loại.

8.3. Công ty có quyền loại bất kỳ thí sinh nào trong trường hợp có bất kỳ hoạt động giao dịch bị cấm nào được thực hiện trong bất kỳ tài khoản giao dịch nào của thí sinh hoặc / và bất kỳ tài khoản nào khác có liên quan đến nó.

8,4. Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng đã gửi chi tiết gian lận và / hoặc thông tin nhận dạng sai trong quá trình đăng ký Cuộc thi Demo và / hoặc trong Quy trình Mở Tài khoản để mở Tài khoản Trực tiếp với Công ty, Công ty có toàn quyền quyết định loại Khách hàng khỏi Cuộc thi Demo này và / hoặc bất kỳ cuộc thi hoặc Chương trình Tiền thưởng hoặc Khuyến mãi nào khác do Công ty cung cấp .

8,5. Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng đã lạm dụng và / hoặc thao túng theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Cuộc thi Demo này và / hoặc bất kỳ cuộc thi hoặc Chương trình thưởng hoặc Khuyến mại nào khác của Công ty và / hoặc không đã hành động với thiện chí, Công ty có toàn quyền quyết định :

 • rút và / hoặc giữ lại bất kỳ giải thưởng chiến thắng nào từ Khách hàng và / hoặc
 • loại Khách hàng khỏi Cuộc thi Demo này và / hoặc bất kỳ cuộc thi hoặc Tiền thưởng nào khác Chương trình hoặc Khuyến mại do Công ty cung cấp với hiệu quả tức thì.

8.6. Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng đã lạm dụng và / hoặc thao túng bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Cuộc thi Demo này và / hoặc bất kỳ Cuộc thi hoặc Chương trình Tiền thưởng hoặc Khuyến mại nào khác do Công ty cung cấp, bằng cách bảo vệ các vị trí của mình trong nội bộ ( sử dụng các tài khoản giao dịch khác được tổ chức với Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng các tài khoản giao dịch khác được tổ chức với các nhà môi giới khác) và / hoặc hành động không có thiện chí, Công ty có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình và không cần sự đồng ý của Khách hàng, xóa Cuộc thi Demo từ (các) Tài khoản giao dịch của Khách hàng hoặc từ Tài khoản phòng ngừa rủi ro chiến thắng của mình và / hoặc rút và / hoặc giữ lại bất kỳ giải thưởng chiến thắng nào từ Khách hàng với hiệu quả tức thì.

8.7. Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình, đơn phương sửa đổi, thay đổihoặc chấm dứt Cuộc thi hoặc bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào có trong tài liệu này, bất kỳ lúc nàomà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

Quảng cáo cuối trang