Cuộc thi giao dịch Demo Forex - Invest AZ

Cuộc thi giao dịch Demo Forex của Invest AZ là cuộc thi có sẵn cho tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi. Thực hiện thử thách cuộc thi demo hàng tháng và giành được một trong ba giải thưởng hàng đầu từ tổng quỹ giải thưởng là 3500 USD.

Thời gian của cuộc thi :

  • Bắt đầu: theo lịch của các vòng mỗi tháng.
  • Kết thúc: theo lịch của các vòng mỗi tháng.
  • Thời lượng : một tháng
  • Thời gian đăng ký: Cả năm 2021

Ưu đãi có thể áp dụng: tất cả các khách hàng đã đăng ký

Cách áp dụng:

  • Đăng ký trực tuyến để tham gia cuộc thi
  • Giao dịch với tài khoản demo

Để giành chiến thắng: đạt được lợi nhuận cao nhất về tỷ lệ phần trăm.

Rút tiền : giải thưởng là tiền mặt, có thể rút.

Giải thưởng :

  • Giải 1 - 2.000 USD
  • Giải 2 - 1.000 USD
  • Giải 3 - 500 USD

Quảng cáo cuối trang