Cuộc thi Week with CFD - RoboForex

Cuộc thi Week with CFD - RoboForex dành cho các công cụ giao dịch CFD cho tài khoản MetaTrader4 Demo ECN được tổ chức hàng tuần. Người chiến thắng là 10 người tham gia có kết quả giao dịch tốt nhất trên tài khoản cuộc thi của họ vào cuối tuần. Quỹ giải thưởng được chia cho 10 người tham gia xuất sắc nhất của cuộc thi theo thứ hạng cuối cùng của họ. Tiền thưởng của người chiến thắng sẽ được chuyển vào tài khoản thực của họ và có thể được sử dụng để giao dịch tiếp.

Thời gian diễn ra cuộc thi

Cuộc thi “Tuần với CFD” dành cho tài khoản demo được tổ chức hàng tuần. Các cuộc thi được tổ chức từ 12:00:00 sáng thứ Hai đến 11:59:59 tối thứ Sáu (giờ máy chủ).

Điều khoản tham gia cuộc thi

Xác minh Khu vực thành viên của bạn.

Trong Khu vực thành viên của bạn, bạn chỉ phải mở một tài khoản dự thi, tài khoản này sẽ tham gia vào tất cả các cuộc thi.

Tiền gửi ban đầu $ 3,000 (số dư ban đầu được gửi một phút trước khi cuộc thi bắt đầu).

Mức dừng - 40%.

Đòn bẩy - 1:300.

Loại tài khoản - MT4 Demo ECN.

Nền tảng giao dịch - MetaTrader4 .

Nhóm mã cuộc thi - CFD.

Số lượng và kích thước của các vị trí được mở cùng một lúc không bị giới hạn.

Khi kết thúc cuộc thi, tất cả các lệnh đang mở sẽ tự động bị đóng lại bằng vũ lực.

Trong trường hợp về mặt kỹ thuật không thể đóng tất cả các lệnh cùng một lúc, chúng sẽ được đóng lần lượt và sự chênh lệch về thời gian đóng sẽ không được coi là lý do khiếu nại hoặc tính toán lại số dư cuối cùng của người tham gia.

Cố vấn Chuyên gia (kịch bản) bị cấm.

Các thành viên gia đình thân thiết và những người có liên quan không được phép đăng ký và tham gia cùng một cuộc thi.

Nhiều người tham gia không thể sử dụng cùng một địa chỉ IP (PC).

Những người tham gia vi phạm các quy định của cuộc thi sẽ bị loại và không có quyền yêu cầu bất kỳ giải thưởng nào.

Điều kiện để xác định người chiến thắng cuộc thi

Người chiến thắng là người tham gia có số tiền gửi lớn nhất vào tài khoản cuộc thi tính đến thời điểm kết thúc cuộc thi. Các giải thưởng còn lại được xác định theo cách tương tự. Đối với tính toán tổng thứ hạng, chúng tôi không tính đến những tài khoản dự thi có số tiền gửi cuối cùng ít hơn số tiền ban đầu. Trong trường hợp người tham gia yêu cầu giải thưởng bị loại, giải thưởng sẽ được trao cho người tham gia tiếp theo trong bảng xếp hạng. Một người có quyền nộp đơn khiếu nại liên quan đến kết quả cuộc thi trong một ngày làm việc sau khi kết quả được công bố. Khiếu nại sẽ được gửi đến Contest@roboforex.com .

Giải thưởng của cuộc thi

Tổng giải thưởng 1.500 đô la.

Tổng giải thưởng được phân phối giữa 10 nhà giao dịch giỏi nhất của cuộc thi theo thứ hạng cuối cùng của họ.

Giải thưởng chỉ được trả sau khi người thắng cuộc sau khi vượt qua thủ tục xác minh Khu vực thành viên của họ tại Công ty RoboForex.

Bạn có thể sử dụng các loại tài khoản giao dịch RoboForex MT4, MT5 và CopyFX sau để nhận tiền thưởng: ProCent, Pro.

Để nhận tiền thưởng, bạn phải gửi email số tài khoản thực của mình với đơn vị tiền tệ cơ bản là USD tới địa chỉ Contest@roboforex.com .

Nếu tài khoản giải thưởng được gửi bằng tiền của chính khách hàng, thì trong trường hợp số dư âm trong tài khoản, chính sách của chúng tôi là khách hàng sẽ mất tiền của chính mình trước.

Sau khi StopOut diễn ra, Tiền thưởng sẽ được xóa khỏi tài khoản.

Điều khoản bổ sung

Công ty RoboForex có quyền:

  • Sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản giải thưởng trong việc quảng cáo, công bố trên trang web và bảng tin của Công ty (cả trên các phương tiện truyền thông);
  • phỏng vấn những người chiến thắng trong cuộc thi;
  • kiểm tra tính đầy đủ của thông tin đăng ký của người tham gia;
  • kiểm tra nhật ký máy chủ và sao kê tài khoản cuộc thi;
  • hủy kết quả (hoặc tính toán lại kết quả giao dịch) của người tham gia, người đã sử dụng báo giá phi thị trường trong cuộc thi (trên cơ sở báo cáo kỹ thuật do Bộ phận môi giới của Công ty phát hành);
  • loại bất kỳ người tham gia nào mà không có thông báo trước hoặc không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào về việc bị loại, nếu việc vi phạm các quy định của cuộc thi từ phía người tham gia là quá rõ ràng;
  • Thay đổi thể lệ cuộc thi bằng một thông báo trước được công bố trên trang web bảng tin của Công ty;
  • xóa khỏi tài khoản số tiền thưởng đã trao trước đó và hủy tất cả các giao dịch được thực hiện bằng các khoản tiền này mà không cần tiết lộ lý do.

Quảng cáo cuối trang