Cuộc thi forex tài khoản thật - Real contest forex

Danh sách các cuộc thi forex tài khoản thật, real contest forex. Các cuộc thi forex tài khoản thật được diễn đàn Forex Vua cập nhật thường xuyên, mới nhất.STT Tên cuộc thi Tài khoản Giải lớn nhất Tình trạng Ngày kết thúc Loại cuộc thi Sàn
1 Cuộc thi Traders Awards - Hotforex Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : HotForex
2 Cuộc thi Money Managers - FXOpen Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 5000 usd Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Theo đúng lịch Sàn : FXOpen
3 Cuộc thi Trader of the Month - Tickmill Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : Tickmill
4 Cuộc thi best trader - Vaanex Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 2,000 Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : Vaanex
5 Cuộc thi monthly traders’ - Larson Holz Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 1000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn :  Larson Holz
6 Cuộc thi Micro Trade - Grand Capital Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : Fund - 300% Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Grand Capital
7 Cuộc thi 11th Anniversary trading - Traders Trust Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 5000 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tháng Sàn : Traders Trust
8 Cuộc thi Formula FX - Alpari Cuộc thi Tài khoản thật Giải nhất : 300 USD Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Loại cuộc thi : Hàng tuần Sàn : Alpari

Quảng cáo cuối trang