Cuộc thi best trader - Vaanex

Cuộc thi best trader - Vaanex là cuộc thi tài khoản thật, được tổ chức hàng tháng, giải nhất 2000 usd. Dành cho tất cả các khách hàng có tài khoản giao dịch với hồ sơ đã được xác thực ví.

Đăng ký cuộc thi best trader

1. Đối tượng tham gia: Tất cả khách hàng của Vaanex tại Việt Nam đã xác thực ví và mở tài khoản giao dịch.

2. Thời gian: Thời gian nhận đăng ký tham gia cuộc thi từ ngày 15/01/2021 đến khi có thông báo mới nhất.

3. Đăng ký:

Thư đăng ký vui lòng gửi về: support@vaanex.com

Tiêu đề: MT5 account – Trader Contest tháng XX

Nội dung: Họ và Tên - Số MT5 dự thi.

Tôi đã đọc và hiểu rõ điều khoản của cuộc thi và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản này

Lưu ý: Email đăng ký tham gia phải trùng với email đăng ký tài khoản Vaanex.

Điều khoản chung cuộc thi best trader

1. Một khách hàng chỉ được đăng kí 1 tài khoản dự thi.

2. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên mỗi tháng và kết thúc vào ngày cuối tháng.

3. Vaanex sẽ tiến hành trả thưởng vào ngày 05 hàng tháng.

4. Các giải thưởng sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản MT5 của khách hàng, khách hàng có toàn quyền sử dụng trong giao dịch hoặc rút tiền.

5. Các giao dịch hợp lệ bao gồm giao dịch hợp lệ được mở và đóng trong thời gian diễn ra cuộc thi, không thuộc các trường hợp giao dịch bị cấm, hoặc hạn chế theo quy định của ‘Điều khoản dịch vụ’ của Vaanex.

6. Vaanex có toàn quyền trong việc thay đổi, bổ sung, hoặc hủy bỏ chương trình mà không cần thông báo trước cho người tham gia.

7. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, Vaanex có quyền xóa tên khách hàng khỏi danh sách cuộc thi, ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch, vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn các tài khoản liên quan.

Điều khoản cuộc thi

Điểm lợi nhuận hàng tháng sẽ được tính theo công thức sau:

100*(Equity cuối tháng - Equity đầu tháng - Tiền nạp)/(Equity đầu tháng + tiền nạp)

Chú ý:

Cần thực hiện tối thiểu 10 lệnh giao dịch mỗi tháng.

Equity đầu tháng tối thiểu $500

Mọi hoạt động rút tiền hoặc chuyển tiền ra khỏi tài khoản trong tháng thi đấu sẽ được quy định tài khoản không đủ điều kiện nhận giải.

Giải thưởng

  • Giải nhất : $2000
  • Giải nhì : $1000
  • Giải ba : $500
  • 5 Giải khuyến khích : $500

Quảng Cáo Cuối Trang