Cuộc thi Micro Trade - Grand Capital

Cuộc thi Micro Trade - Grand Capital để kiểm tra kỹ năng giao dịch của bạn trong cuộc thi được tổ chức cho các tài khoản thật!

Mỗi tuần cuối tháng, giao dịch trên tài khoản thật Micro với số dư tài khoản từ 50$ đến 200$ và trở thành một trong 10 người chiến thắng, nhận 10% đến 300% vốn tài khoản + lợi nhuận trong suốt quá trình.

 • Giải nhất : 300% trên vốn tài khoản (account equity)
 • Giải 2 : 50% trên vốn tài khoản (account equity)
 • Giải 3 : 20% trên vốn tài khoản (account equity)
 • Giải 4 : 10% trên vốn tài khoản (account equity)

Thể lệ cuộc thi

 • Cuộc thi được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng.
 • Cuộc thi bắt đầu vào thứ hai lúc 15:00 và kết thúc vào thứ sáu lúc 15:00.
 • Hạn chót đăng ký là một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.
 • 10 người có sự khác biệt lớn nhất trong vốn sở hữu tài khoản khi kết thúc cuộc thi sẽ là người chiến thắng.
 • Giải thưởng chính là 300% khác biệt vốn sở hữu tài khoản + lợi nhuận nhận được tronng suốt vòng thi.
 • Tham gia hoàn toàn miễn phí.
 • Người chơi có thể giao dịch trên MetaTrader4 và WebTrader.
 • Cuộc thi được tổ chức trên tài khoản thật Micro với số dư tài khoản từ 50$ đến 200$.

Quảng Cáo Cuối Trang