Cuộc thi Trader of the Month - Tickmill

Cuộc thi Trader of the Month - Tickmill là cuộc thi tài khoản thật tổ chức hàng tháng. Tất cả các có tài khoản thật (real) của công ty đều tự động được thêm vào cuộc thi này với khoản tiền gửi tối thiểu 500 USD.

Điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho cuộc thi Trader of the Month - Tickmill.

 • Tất cả các chủ tài khoản thực của Tickmill Ltd (FSA SC Regulated) đều tự động tham gia để bạn có thể tiếp tục giao dịch như bình thường. Không cần đăng ký.
 • Nhân viên Tickmill và người thân của họ không đủ điều kiện tham gia.
 • Vốn chủ sở hữu tối thiểu của một tài khoản tham gia là $ 500 (hoặc tương đương bằng đơn vị tiền tệ cơ sở khác).
 • Cuộc thi bắt đầu vào ngày đầu tiên và kết thúc vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.
 • Bằng cách chấp nhận giải thưởng, Người chiến thắng đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn bằng văn bản và đồng ý cho Tickmill xuất bản lịch sử tài khoản giao dịch của họ và có thể sử dụng thông tin được cung cấp trong Cuộc thi cả trong bối cảnh Cuộc thi và cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào khác.
 • Người chiến thắng mỗi tháng sẽ được lựa chọn bởi ban giám khảo 3 người bao gồm các thành viên quản lý Tickmill.
 • Mỗi thành viên của ban giám khảo sẽ chỉ chọn một ứng cử viên cho Nhà giao dịch của tháng trong số các chủ tài khoản trực tiếp của Tickmill Ltd (FSA SC Regulated).
 • Người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên các chỉ số và yếu tố sau: - lợi nhuận (theo tỷ lệ phần trăm) vào cuối tháng; - giảm giá tối đa - quản lý rủi ro; - tỷ lệ lãi trên lỗ (tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng).
 • Mỗi thành viên trong ban giám khảo có một phiếu bầu cho mỗi ứng viên. Ban giám khảo sẽ chọn một Người chiến thắng trong số các ứng cử viên được đề xuất bằng số phiếu ít nhất từ ​​2 đến 1.
 • Nếu ban giám khảo không thể chọn ra Người chiến thắng trong một tháng nhất định, giải thưởng sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.
 • Người chiến thắng sẽ được công bố trong vòng 15 ngày giao dịch đầu tiên của tháng mới thông qua trang Facebook của Tickmill.
 • Giải thưởng Cuộc thi có thể được sử dụng bởi Người chiến thắng để giao dịch trên tài khoản trực tiếp của Công ty hoặc có thể rút bất kỳ lúc nào, không có bất kỳ giới hạn nào.

Quảng cáo cuối trang