Khuyến mại forex - Bonus forex

Khuyến mại forex mới nhất. Danh sách bonus forex, khuyến mại forex của các sàn forex. Forex Vua cập nhật bonus forex, khuyến mại forex thường xuyên.

Khuyến mại forex có hai loại chính :
STT Tên khuyến mại Loại khuyến mại Tình trạng Ngày kết thúc Số tiền Sàn
1 Khuyến mại không cần nạp tiền 30 usd - XM Khuyến mại : Không cần nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 30 usd Sàn : XM
2 Khuyến mại nạp tiền 20%, tối đa 5000 usd - XM Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 20% Sàn : XM
3 Khuyến mại nạp tiền 100% - FBS Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 100% Sàn : FBS
4 Thưởng tăng cấp, khuyến mại không nạp tiền lên đến 140 usd - FBS Khuyến mại : Không cần nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 140 usd Sàn : FBS
5 Khuyến mại không cần nạp tiền 30 usd chào mừng - Mtrading Khuyến mại : Không cần nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 30 usd Sàn : MTrading
6 Khuyến mại nạp tiền lên tới 200% - MTrading Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 200% Sàn : MTrading
7 Khuyến mại không cần nạp tiền 88 usd - SuperForex Khuyến mại : Không cần nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 88 usd Sàn : SuperForex
8 Khuyến mại nạp tiền "Welcome Bonus" lên đến 50% - SupperForex Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 50% Sàn : SuperForex
9 Khuyến mại nạp tiền lên tới 120% - Roboforex Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 120% Sàn : RoboForex
10 Khuyến mại nạp tiền 20% - MultiBank Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 20% Sàn : MultiBank
11 Khuyến mại IMPERIAL, nạp tiền lần đầu thưởng lên đến 5000 usd - Multibank Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 5000 usd Sàn : MultiBank
12 Khuyến mại nạp tiền 50% - OctaFx Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đang triển khai Ngày kết thúc : Không thời hạn Số tiền : 50% Sàn : OctaFX
13 Gói chào mừng 30 usd cho khách hàng mới từ châu á - JustForex Khuyến mại : Không cần nạp tiền Tình trạng : Đã hết hạn Ngày kết thúc : 31/08/2021 Số tiền : 30 usd Sàn : JustForex
14 Khuyến mại nạp tiền lên tới 120%, tối đa 40.000 usd - JustForex Khuyến mại : Nạp tiền Tình trạng : Đã hết hạn Ngày kết thúc : 31/08/2021 Số tiền : 120% Sàn : JustForex

Quảng cáo cuối trang