Thưởng tăng cấp, khuyến mại không nạp tiền lên đến 140 usd - FBS

FBS khuyến mại không nạp tiền lên đến 140 usd, với chương trình thưởng tăng cấp. Ban đầu khách hàng mới nhận 70$ miễn phí, giao dịch trong 20 ngày, bạn có thể được rút lợi nhuận.

Mở tài khoản Thưởng Tăng Cấp và nhận 70$ hoặc 140$ miễn phí.

 • Xác minh email của bạn.
 • Nhận 70$ miễn phí.
 • Tải về FBS – Nhà Môi Giới Giao Dịch để nhân đôi tiền thưởng của bạn (nhận thêm 70$).
 • Kết nối tài khoản Facebook với khu vực cá nhân của bạn.
 • Tìm hiểu về giao dịch và vượt qua bài trắc nghiệp Forex.
 • Giao dịch trong 20 ngày với tối đa 5 ngày bỏ lỡ và rút lợi nhuận của bạn trên tài khoản Thưởng Tăng CấpBằng cách tham gia vào khuyến mãi này, bạn đồng ý tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện sau đây.

Điều Khoản Chung

 1. Cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại của FBS đều có thể tham gia khuyến mãi trong Khu Vực Cá Nhân (trên web hoặc thiết bị di động trong ứng dụng).
 2. Bạn chỉ có thể sử dụng tài khoản Thưởng Tăng Cấp một lần duy nhất.
 3. Đây là quy trình khuyến mãi cho Khu vực Cá nhân phiên bản web:
  • Mở tài khoản Thưởng Tăng Cấp trong Khu vực Cá nhân FBS phiên bản web.
  • Xác nhận email.
  • Nhận 70$ miễn phí
  • Tải về ứng dụng FBS – Nhà Môi Giới Giao Dịch để nhân đôi tiền thưởng của bạn (nhận thêm 70$). Bạn có thể bỏ qua bước này nếu không muốn tải ứng dụng. Trong trường hợp đó, vui lòng nhấn nút "Tôi không muốn nhận phần thưởng kép" trong Khu Vực Cá Nhân phiên bản web của bạn.
  • Kết nối tài khoản Facebook với Khu Vực Cá Nhân của bạn. Chương trình Thưởng chỉ có thể kích hoạt một lần với một tài khoản Facebook.
  • Học hỏi cách giao dịch và vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh về giao dịch ngoại hối.
  • Giao dịch ít nhất 5 lot trong 20 ngày với tối đa 5 ngày bỏ lỡ và rút lợi nhuận kiếm được qua tài khoản Thưởng Tăng Cấp (xem thêm ở tr.7). Tổng cộng bạn sẽ có 40 ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
  • Nếu bạn đã hoàn thành các điều kiện của Thưởng Tăng Cấp trước thời hạn 40 ngày, giao dịch trên tài khoản Thưởng Tăng Cấp sẽ được dừng tự động. Nếu bạn đã kiếm được lợi nhuận, bạn có thể rút tiền bằng cách chuyển quỹ vào tài khoản thực của bạn.

  Các cài đặt dưới đây áp dụng cho tài khoản Thưởng Tăng Cấp phiên bản di động:

  • Tải về ứng dụng FBS – Nhà Môi Giới Giao Dịch và mở tài khoản Thưởng Tăng Cấp trên Khu Vực Cá Nhân di động.
  • Nhận 140$ miễn phí.
  • Xác nhận email.
  • Kết nối tài khoản Facebook với Khu Vực Cá Nhân của bạn. Chương trình Thưởng chỉ có thể kích hoạt một lần với một tài khoản Facebook.
  • Học hỏi cách giao dịch và vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh về giao dịch ngoại hối.
  • Giao dịch ít nhất 5 lot trong 20 ngày với tối đa 5 ngày bỏ lỡ và rút lợi nhuận kiếm được qua tài khoản Thưởng Tăng Cấp (xem thêm ở tr.7). Tổng cộng bạn sẽ có 40 ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Các cài đặt dưới đây áp dụng cho tài khoản Thưởng Tăng Cấp:
  • Đây là tài khoản standard trên nền tảng MT5. Trong MetaTrader, tài khoản của bạn được hiển thị tương tự như tài khoản Demo cho đến khi bạn đáp ứng các điều kiện của Thưởng Tăng Cấp.
  • Đơn vị tiền tệ tài khoản: USD.
  • Khối lượng lệnh: 0.01 lot.
  • Đòn bẩy: 1:100 .
  • Số lượng vị thế tối đa được mở cùng một thời điểm: 5.
  • Công cụ giao dịch: chỉ áp dụng cho các loại tiền tệ Forex chính và kim loại quý.
  • Miễn phí swap: khả dụng.
 5. Bạn có 40 ngày* để hoàn thành tất cả các điều kiện và giao dịch sinh lời. Khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, bạn có thể rút tiền thưởng theo cách thủ công.

  *Ngày theo lịch được áp dụng.

 6. Đóng tài khoản

  Tài khoản khuyến mãi sẽ đóng sau 20 ngày giao dịch hoạt động trong trường hợp bạn đã đáp ứng tất cả các điều kiện chương trình, không bỏ lỡ quá 5 ngày hoạt động và giao dịch từ 5 lot trở lên. Nếu bạn đã kiếm được lợi nhuận, bạn có thể chuyển quỹ vào tài khoản thực của mình.

  Bạn có thể đóng tài khoản Thưởng Tăng Cấp của mình theo cách thủ công bằng cách nhấn nút Chuyển Lợi Nhuận trong Khu vực Cá nhân của bạn hoặc tài khoản sẽ tự động bị đóng vào ngày thứ 41 kể từ ngày bạn tham gia chương trình khuyến mãi hoặc khi bạn đã đáp ứng tất cả các điều kiện của chương trình khuyến mãi trước thời gian này.

  Tài khoản sẽ tự động bị đóng nếu các điều kiện không được hoàn thành đúng thời hạn (xem tr.5) hoặc sau khi bạn hoàn thành tất cả các bước. Tiến trình thưởng và tất cả thông tin liên quan sẽ được cung cấp trên mục thưởng trong tài khoản Thực.

  Sau 90 ngày không hoạt động trên tài khoản Thưởng, tài khoản của bạn sẽ được chuyển vào kho lưu trữ và không thể khôi phục.

  Sau khi đóng, bạn không thể mở lại tài khoản Thưởng Tăng Cấp.

 7. Chuyển Lợi Nhuận Thưởng

  Hệ thống sẽ tự động rút tiền thưởng về tài khoản giao dịch đang hoạt động của bạn (MT4 và MT5) vào ngày thứ 41 kể từ khi bạn tham gia chương trình khuyến mãi.

  Bạn cũng có thể rút thủ công lợi nhuận thưởng sau ít nhất 20 ngày hoạt động giao dịch. Xin lưu ý rằng khi bỏ lỡ 5 ngày giao dịch, tiền thưởng của bạn sẽ bị vô hiệu hóa ngay cả khi bạn đã đáp ứng các điều kiện còn lại.

  Số tiền thưởng được ghi nhận sẽ không lớn hơn tiền thưởng ban đầu. Nếu số tiền thưởng là 70$, thì lợi nhuận của bạn sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 70$. Nếu số tiền thưởng là 140$, thì lợi nhuận sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 140$.

  Lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút lợi nhuận một lần.

 8. Chỉ các lệnh có chênh lệch 10 điểm (100 pip) giữa giá mở cửa và giá đóng cửa mới đáp ứng điều kiện của chương trình.

  Ví dụ:

  Khi bạn mua EURUSD ở mức giá 1.13234 và đóng giao dịch ở ngưỡng 1.13480, chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa là 0.00246 = 246 pip.

  Khi bạn mua EURJPY ở mức giá 110.657 và đóng giao dịch ở ngưỡng 110.757, chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa là 10 điểm (100 pip).

 9. Một số quốc gia có hệ thống số khác mà 10 pip tương đương với 100 điểm. Nếu bạn có một hệ thống như vậy trong MetaTrader, thì chỉ những lệnh có mức chênh lệch 10 pip (100 điểm) mới đáp ứng điều kiện.

  Ví dụ:

  Khi bạn mua EURUSD ở mức giá 1.13234 và đóng giao dịch ở mức 1.13480, chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa là 0.00246 = 246 điểm.

  Khi bạn mua EURJPY ở mức giá 110.657 và đóng giao dịch ở mức 110.757, chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa là 10 pip (100 điểm).

 10. Hạn Chế

  FBS có thể loại bạn nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện, hoặc chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động gian lận nào diễn ra. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể tiếp tục tham gia khuyến mãi.

  Khi nghi ngờ có hoạt động gian lận trên tài khoản Thưởng, Công ty có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền thưởng và lợi nhuận được thực hiện với tài khoản tiền thưởng mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, quyết định nằm ngoài sự tranh cãi.

  Các tùy chọn sau bị cấm: khóa/hedging, cố vấn chuyên gia (EA), chiến lược bậc thang (không được phép mở giao dịch mới theo cùng một hướng trong vòng một giờ sau khi đóng giao dịch trước đó).

  Nghiêm cấm làm việc thông qua proxy hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm sửa đổi địa chỉ IP nào. Bạn sẽ không thể mở tài khoản Thưởng Tăng Cấp thứ hai ngay cả khi tiền thưởng đã bị trừ.

  Bạn không thể giao dịch qua thiết bị đầu cuối web khi sử dụng Thưởng Tăng Cấp.

 11. FBS có quyền:
  • Giải quyết mọi tranh chấp. Các vấn đề được đưa ra mang tính quyết định và không dùng cho mục đích kháng cáo.
  • Sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản của bạn cho mục đích quảng cáo và xuất bản.
  • Yêu cầu khách hàng đăng nhập vào tài khoản giao dịch từ một thiết bị thay thế trong trường hợp cần phải xác thực bổ sung.
  • Yêu cầu khách hàng xác minh Khu Vực Cá Nhân của mình. Trường hợp khách hàng từ chối xác minh, Công ty có quyền khước từ yêu cầu rút tiền của khách hàng.
  • Thay đổi các điều khoản và điều kiện khuyến mãi.
  • Loại người chơi ra khỏi cuộc thi trong trường hợp người chơi không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện hoặc bị nghi ngờ sử dụng các hành vi xấu để giành chiến thắng.
  • Kết thúc cuộc thi bất cứ lúc nào theo quy định của công ty.
  • Từ chối trao thưởng cho khách hàng mà không cần đưa ra lí do hay thông báo trước.
  • Khi nghi ngờ có hoạt động gian lận trên tài khoản Thưởng, công ty có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền thưởng và lợi nhuận kiếm được trong tài khoản mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, quyết định đưa ra không thể kháng cáo.

Lưu ý

 1. Bằng cách hoàn tất các Điều khoản và Điều kiện, bạn đã xác nhận quyền tham gia vào chương trình khuyến mãi theo luật pháp quốc gia.
 2. Công ty không chịu trách nhiệm về các gián đoạn kỹ thuật và/hoặc gián đoạn trong kết nối internet về phía khách hàng và các dịch vụ của bên thứ ba, có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động tham gia khuyến mãi của khách hàng.

Quảng Cáo Cuối Trang