Khuyến mại IMPERIAL, nạp tiền lần đầu thưởng lên đến 5000 usd - Multibank

Multibank khách hàng mới có thể nhận được tới $ 5.000 khi nạp tiền lần đầu, với khuyến mại IMPERIAL.

Chi tiết các mức thưởng của khuyến mại IMPERIAL :

Số tiền nạp Imperial Bonus Mục tiêu lots
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

Điều khoản và điều kiện khuyến mại IMPERIAL

  • 1. Tiền thưởng Imperial có thể chịu giá và sử dụng được trong vòng 3 tháng kể từ khi mở tài khoản
  • 2. Phần thưởng này áp dụng cho các khoản tiền nạp lần đầu tiên và không áp dụng cho các khoản tiền nạp bổ sung khác (nạp tiền)
  • 3. Phần thưởng này có thể rút được sau khi đạt được mục tiêu lots (vui lòng xem bảng "Mục tiêu lots RT" bên dưới)
  • 4. Phần thưởng này có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch và công ty kinh doanh của MultiBank Group
  • 5. Phần thưởng này sẽ tự động bị khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots
  • 6. Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
  • 7. MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Quảng cáo cuối trang