Khuyến mại nạp tiền 100% - FBS

FBS khuyến mại nạp tiền 100%, sẽ được tự động cấp vào tài khoản thật. Tỷ lệ ký quỹ tài khoản về 30% số tiền thực nộp, fbs sẽ tự động hủy bonus và cắt lệnh.

Các Điều khoản và Điều kiện

 1. Bonus 100% sẽ tự động được cộng vào tài khoản của khách hàng sau yêu cầu tại Khu Vực Cá Nhân. Bonus sẽ được thể hiện tại phần "Credit" trong nền tảng giao dịch.
 2. Bạn có thể nhận một vài khoản thưởng: một lần thưởng cho một lần ký quỹ. Số tiền thưởng nhận được mỗi lần sẽ được cộng vào tài khoản hiện có. Khối lượng lot yêu cầu giao dịch được tính riêng cho mỗi khoản thưởng.
 3. Bạn có thể kích hoạt khoản thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi ký quỹ. Sau thời gian này, các khoản thưởng mà bạn chưa kích hoạt sẽ hết hạn và biến mất khỏi bảng điều khiển.
 4. Tài khoản ECN không được phép tham gia vào khuyến mãi.
 5. Chuyển khoản nội bộ không được tính là ký quỹ.
 6. Tiền thưởng có thể được rút từ tài khoản sau khi các yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng. Lưu ý với giao dịch Cổ phiếu (áp dụng trong nền tảng MetaTrader5), 1 lot = 0,1 lot tiêu chuẩn. Hãy cân nhắc điều này để đáp ứng các điều kiện thưởng.
  Với các khách hàng không thuộc Đối tác (IB), khối lượng lot yêu cầu được tính theo công thức: số tiền thưởng chia cho 3 (1 lot trong tài khoản Cent = 0.01 lot tiêu chuẩn).

  Ví dụ:
  Bạn ký quỹ :900$
  100% Bonus: 900$
  900/3 = 300 lot

  Với khách hàng thuộc 1 Đối tác (IB), khối lượng lot yêu cầu được tính theo công thức: số tiền thưởng chia cho 1 (1 lot trong tài khoản Cent = 0.01 lot tiêu chuẩn).

  Ví dụ:
  Bạn ký quỹ :900$
  100% Bonus: 900$
  900/1 = 900 lot

 7. Tiền thưởng không bao gồm trong tính toán mức Margin Call và Stop Out cũng như việc hủy Tiền thưởng quy định tại Điều 9.
 8. Nếu số dư hiện tại ít hơn số tiền gửi ban đầu, bạn không thể nhận Thưởng 100% cho khoản ký quỹ. Ví dụ: Bạn gửi 100$. Bạn bắt đầu giao dịch và lỗ 2$. Số dư hiện tại của bạn là 98$, ít hơn số tiền gửi ban đầu. Như vậy, bạn không thể nhận Thưởng 100% cho khoản ký quỹ.
 9. Trong trường hợp số dư tài khoản hoặc Tài sản của bạn (không bao gồm các khoản tiền thưởng) giảm dưới 30% số tiền thưởng, phần thưởng sẽ bị hủy.
 10. Ví dụ:
  Tiền thưởng = 1000$
  Tài sản = 1200$
  1200-1000 = 200 (dưới 30% số tiền thưởng) = Phần thưởng bị hủy

 11. Trong trường hợp tài khoản của bạn không còn gắn với Đối Tác (IB), tất cả tiền thưởng hiện tại sẽ tự động bị hủy bỏ.
 12. Khi khối lượng lot đạt yêu cầu, khách hàng có thể rút Tiền thưởng từ Khu vực cá nhân.
 13. Số tiền thưởng tối đa là $10.000.
 14. Mức đòn bẩy tối đa của tài khoản Tiền thưởng là 1 : 500.
 15. Khi nghi ngờ hoạt động gian lận trên tài khoản thưởng, Công Ty có quyền huỷ bỏ khoản thưởng đó.
 16. Công Ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 17. Công ty không chịu trách nhiệm về các gián đoạn kỹ thuật và/hoặc gián đoạn trong kết nối internet về phía khách hàng và các dịch vụ của bên thứ ba, có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động tham gia khuyến mãi của khách hàng.

Quảng cáo cuối trang